บล็อกสมาชิกวุฒิสภา
Members of the Senate blog
ชื่อผู้ใช้งาน รหัสผ่าน

ลืมรหัสผ่านคลิ้กที่นี่
  หน้าหลัก เว็บไซต์วุฒิสภา สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา สมาชิกวุฒิสภา รัฐสภา
search
พลเรือเอกณรงค์ พิพัฒนาศัย พลเรือเอกณรงค์ พิพัฒนาศัย (ปัจจุบัน)  
หน้าหลัก ประวัติและผลงาน บทความ Photo Gallery ติดต่อ

เชื่อมโยงข้อมูลประวัติและผลงาน

ข้อมูลประวัติ

รายการเนื้อหา

folder วิดีโอมัลติมีเดีย
folder บทความน่ารู้เกี่ยวกับวุฒิสภาไทย
folder ผลงานของคณะกรรมาธิการ
folder ความรู้เกี่ยวกับการเมืองไทย


เชื่อมโยงเว็บไซต์


webmail SENATOR 051
จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม 1,151 ครั้ง
นับตั้งแต่ 12 กรกฎาคม 2562

ข้อมูลประวัติของสมาชิกวุฒิสภา

ประวัติ

วัน เดือน ปีเกิด :: 7 ตุลาคม 2496
คุณวุฒิ :: วิทยาศาสตรบัณฑิต โรงเรียนนายเรือ
การอบรมและสัมมนา :: หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร รุ่น 47 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ
หลักสูตรวิทยาลัยการทัพเรือ รุ่น 34 สถาบันวิชาการทหารเรือชั้นสูง กองทัพเรือ
หลักสูตรเสนาธิการทหารเรือ รุ่น 49 สถาบันวิชาการทหารเรือชั้นสูง กองทัพเรือ
อาชีพ :: ข้าราชการการเมือง
ประสบการณ์ :: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ปี 2557
ผู้บัญชาการทหารเรือ ปี 2556
งานด้านความมั่นคง ปี
รองนายกรัฐมนตรี ปี 2558
งานด้านการศึกษา ปี
งานด้านการสาธารณสุข ปี
งานด้านพัฒนาสังคม ปี
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ :: เหรียญราชการชายแดน ( ช.ด.)
มหาปรมาภรณ์ช้างเผือก ( ม.ป.ช.)
มหาวชิรมงกุฎ ( ม.ว.ม.)
เหรียญลูกเสือสดุดี ชั้นที่ 1 ( )
เหรียญพิทักษ์เสรีชน ชั้นที่ 2 ประเภทที่ 2 ( ส.ช.)

สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา เลขที่ 499 อาคารสุขประพฤติ ถนนประชาชื่น เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ 10800
ศูนย์บริการ (Call Center) โทร. 028315888-9 โทรสาร. 028315889
© 2007 Senate Thailand. Allright reserved.