บล็อกสมาชิกวุฒิสภา
Members of the Senate blog
ชื่อผู้ใช้งาน รหัสผ่าน

ลืมรหัสผ่านคลิ้กที่นี่
  หน้าหลัก เว็บไซต์วุฒิสภา สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา สมาชิกวุฒิสภา รัฐสภา
search
นายณรงค์ อ่อนสอาด นายณรงค์ อ่อนสอาด (ปัจจุบัน)  
หน้าหลัก ประวัติและผลงาน บทความ Photo Gallery ติดต่อ

เชื่อมโยงข้อมูลประวัติและผลงาน

ข้อมูลประวัติ

รายการเนื้อหา

folder วิดีโอมัลติมีเดีย
folder บทความน่ารู้เกี่ยวกับวุฒิสภาไทย
folder ผลงานของคณะกรรมาธิการ
folder ความรู้เกี่ยวกับการเมืองไทย


เชื่อมโยงเว็บไซต์


webmail SENATOR 054
จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม 1,086 ครั้ง
นับตั้งแต่ 12 กรกฎาคม 2562

ข้อมูลประวัติของสมาชิกวุฒิสภา

ประวัติ

วัน เดือน ปีเกิด :: 7 พฤศจิกายน 2498
คุณวุฒิ :: รัฐศาสตรบัณฑิต การปกครอง มหาวิทยาลัยรามคำแหง
รัฐศาสนศาสตรมหาบัณฑิต การปกครอง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
การอบรมและสัมมนา :: หลักสูตรการบริหารความมั่นคงแห่งชาติ รุ่น 4 สำนักข่าวกรองแห่งชาติ
การป้องกันราชอาณาจักร รุ่น 55 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ
อาชีพ :: รับราชการ
ประสบการณ์ :: ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน ปี
ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ปี 2560-2562
รองผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ปี
รองผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรี ปี
อทพ. ผู้ทรงคุณวุฒิ กระทรวงมหาดไทย ปี
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ :: มหาปรมาภรณ์ช้างเผือก ( ม.ป.ช.)
มหาวชิรมงกุฎ ( ม.ว.ม.)
ประถมาภรณ์ช้างเผือก ( ป.ช.)

สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา เลขที่ 499 อาคารสุขประพฤติ ถนนประชาชื่น เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ 10800
ศูนย์บริการ (Call Center) โทร. 028315888-9 โทรสาร. 028315889
© 2007 Senate Thailand. Allright reserved.