บล็อกสมาชิกวุฒิสภา
Members of the Senate blog
ชื่อผู้ใช้งาน รหัสผ่าน

ลืมรหัสผ่านคลิ้กที่นี่
  หน้าหลัก เว็บไซต์วุฒิสภา สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา สมาชิกวุฒิสภา รัฐสภา
search
พลอากาศเอกมนัส รูปขจร พลอากาศเอกมนัส รูปขจร (ปัจจุบัน)  
หน้าหลัก ประวัติและผลงาน บทความ Photo Gallery ติดต่อ

เชื่อมโยงข้อมูลประวัติและผลงาน

ข้อมูลประวัติ

รายการเนื้อหา

folder วิดีโอมัลติมีเดีย
folder บทความน่ารู้เกี่ยวกับวุฒิสภาไทย
folder ผลงานของคณะกรรมาธิการ
folder ความรู้เกี่ยวกับการเมืองไทย


เชื่อมโยงเว็บไซต์


webmail SENATOR 138
จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม 849 ครั้ง
นับตั้งแต่ 18 กรกฎาคม 2562

ข้อมูลประวัติของสมาชิกวุฒิสภา

ประวัติ

วัน เดือน ปีเกิด :: 18 เมษายน 2489
คุณวุฒิ :: วิทยาศาสตรบัณพิต วิศวกรรมอากาศยาน โรงเรียนนายเรืออากาศ
การอบรมและสัมมนา :: การป้องกันราชอาณาจักร รุ่น 4212 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ
อาชีพ :: ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพอากาศ ส.ป.ช. 2557 ส.ป.ท. 2558
ประสบการณ์ :: สมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ ปี 2557
ผู้บังคับการกรมทหารสารวัตรทหารอากาศ ปี 2538
สมาชิกสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ปี 2558
นายทหารฝ่ายเสนาธิการประจำรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ปี 2541
ที่ปรึกษาสถาบันวิชาการป้องกันประเทศ ปี 2545
ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพอากาศ ปี 2546
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ :: ประถมาภรณ์ช้างเผือก ( ป.ช.)
ประถมาภรณ์มงกุฎไทย ( ป.ม.)
จตุตถดิเรกคุณาภรณ์ ( จ.ภ.)

สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา เลขที่ 499 อาคารสุขประพฤติ ถนนประชาชื่น เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ 10800
ศูนย์บริการ (Call Center) โทร. 028315888-9 โทรสาร. 028315889
© 2007 Senate Thailand. Allright reserved.