บล็อกสมาชิกวุฒิสภา
Members of the Senate blog
ชื่อผู้ใช้งาน รหัสผ่าน

ลืมรหัสผ่านคลิ้กที่นี่
  หน้าหลัก เว็บไซต์วุฒิสภา สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา สมาชิกวุฒิสภา รัฐสภา
search
นายมหรรณพ เดชวิทักษ์ นายมหรรณพ เดชวิทักษ์ (ปัจจุบัน)  
หน้าหลัก ประวัติและผลงาน บทความ Photo Gallery ติดต่อ

เชื่อมโยงข้อมูลประวัติและผลงาน

ข้อมูลประวัติ

รายการเนื้อหา

folder วิดีโอมัลติมีเดีย
folder บทความน่ารู้เกี่ยวกับวุฒิสภาไทย
folder ผลงานของคณะกรรมาธิการ
folder ความรู้เกี่ยวกับการเมืองไทย


เชื่อมโยงเว็บไซต์


webmail SENATOR 139
จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม 1,520 ครั้ง
นับตั้งแต่ 7 ตุลาคม 2557

ข้อมูลประวัติของสมาชิกวุฒิสภา

ประวัติ

วัน เดือน ปีเกิด :: 20 ตุลาคม 2485
คุณวุฒิ :: เศรษฐศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมดี) เศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
การอบรมและสัมมนา :: การเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยสำหรับนักบริหารระดับสูง (ปปร.) รุ่น สถาบันพระปกเกล้า
AEC ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน รุ่น 7 สถาบันพระปกเกล้า
TEPCOT 7 รุ่น 7 มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
อาชีพ :: สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ 2557 สว.54-57
ประสบการณ์ :: สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรระบบบัญชีรายชื่อ ปี 2546
รองเลขาธิการพรรคสหประชาธิปไตย ปี 2526
เกียรติบัตรศิษย์เก่าดีเด่น มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ครบ 70 ปี ปี 2547
สมาชิกวุฒิสภา สรรหาภาควิชาการ ปี 2554
รองเลขาธิการพรรคปวงชนชาวไทย ปี 2531
อุปนายกสมาคมเศรษฐศาสตร์ ธรรมศาสตร์ ปี 2543-2549
สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ปี 2557-2562
กรรมการบริหารพรรคชาติพัฒนา ปี 2535
ที่ปรึกษาสภาการเหมืองแร่ ปี 2551-2554
รองหัวหน้าพรรคชาติพัฒนา ปี 2554
นายกสมาคมแห่งสถาบันพระปกเกล้า ปี 2552-2555
ที่ปรึกษารองนายกรัฐมนตรี (นายกร ทัพพะรังสี) ปี 2543
นายกกิตติมศักดิ์สมาคมแห่งสถาบันพระปกเกล้า ปี 2555-ปัจจุบัน
ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน (นายสุวัจน์ ลิปตพัลลภ) ปี 2545
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ :: มหาปรมาภรณ์ช้างเผือก ( ม.ป.ช.)
มหาวชิรมงกุฎ ( ม.ว.ม.)

สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา เลขที่ 499 อาคารสุขประพฤติ ถนนประชาชื่น เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ 10800
ศูนย์บริการ (Call Center) โทร. 028315888-9 โทรสาร. 028315889
© 2007 Senate Thailand. Allright reserved.