บล็อกสมาชิกวุฒิสภา
Members of the Senate blog
ชื่อผู้ใช้งาน รหัสผ่าน

ลืมรหัสผ่านคลิ้กที่นี่
  หน้าหลัก เว็บไซต์วุฒิสภา สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา สมาชิกวุฒิสภา รัฐสภา
search
พลเอก เลิศฤทธิ์ เวชสวรรค์ พลเอก เลิศฤทธิ์ เวชสวรรค์ (ปัจจุบัน)  
หน้าหลัก ประวัติและผลงาน บทความ Photo Gallery ติดต่อ

เชื่อมโยงข้อมูลประวัติและผลงาน

ข้อมูลประวัติ

รายการเนื้อหา

folder วิดีโอมัลติมีเดีย
folder บทความน่ารู้เกี่ยวกับวุฒิสภาไทย
folder ผลงานของคณะกรรมาธิการ
folder ความรู้เกี่ยวกับการเมืองไทย


เชื่อมโยงเว็บไซต์


webmail SENATOR 151
จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม 1,572 ครั้ง
นับตั้งแต่ 19 สิงหาคม 2557

ข้อมูลประวัติของสมาชิกวุฒิสภา

ประวัติ

วัน เดือน ปีเกิด :: 29 มกราคม 2490
คุณวุฒิ :: วิทยาศาสตรบัณฑิต โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า
การอบรมและสัมมนา :: การป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐร่วมเอกชน (ปรอ.) รุ่น 4313 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ
โรงเรียนเสนาธิการทหารบก รุ่น 57 โรงเรียนเสนาธิการทหารบก
โรงเรียนเสนาธิการทหารบก รุ่น 57 โรงเรียนเสนาธิการทหารบก
อาชีพ :: สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
ประสบการณ์ :: สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) ปี 2557-2562
รองผู้ช่วยทูตทหารบกประจำประเทศสหรัฐอเมริกา /วอชิงตัน ดีซี ปี 2529
สมาชิกวุฒิสภา ปี 2554
นายทหารพิเศษประจำกรมทหารราบที่ี 11 รอ. ปี 2541
ผู้อำนวยการสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก (ช่อง5) ปี 2547
ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม ปี 2549
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ :: มหาปรมาภรณ์ช้างเผือก ( ม.ป.ช.)
มหาวชิรมงกุฎ ( ม.ว.ม.)

สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา เลขที่ 499 อาคารสุขประพฤติ ถนนประชาชื่น เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ 10800
ศูนย์บริการ (Call Center) โทร. 028315888-9 โทรสาร. 028315889
© 2007 Senate Thailand. Allright reserved.