บล็อกสมาชิกวุฒิสภา
Members of the Senate blog
ชื่อผู้ใช้งาน รหัสผ่าน

ลืมรหัสผ่านคลิ้กที่นี่
  หน้าหลัก เว็บไซต์วุฒิสภา สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา สมาชิกวุฒิสภา รัฐสภา
search
นายขวัญชาติ วงศ์ศุภรานันต์ นายขวัญชาติ วงศ์ศุภรานันต์ (ปัจจุบัน)  
หน้าหลัก ประวัติและผลงาน บทความ Photo Gallery ติดต่อ

เชื่อมโยงข้อมูลประวัติและผลงาน

ข้อมูลประวัติ

รายการเนื้อหา

folder วิดีโอมัลติมีเดีย
folder บทความน่ารู้เกี่ยวกับวุฒิสภาไทย
folder ผลงานของคณะกรรมาธิการ
folder ความรู้เกี่ยวกับการเมืองไทย


เชื่อมโยงเว็บไซต์


webmail SENATOR 014
จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม 5,116 ครั้ง
นับตั้งแต่ 1 กรกฎาคม 2562

ข้อมูลประวัติของสมาชิกวุฒิสภา

ประวัติ

วัน เดือน ปีเกิด :: 1 มกราคม 2499
คุณวุฒิ :: ศิลปศาสตรบัณฑิต (รัฐศาสตร์) การเมืองการปกครอง มหาวิทยาลัยรามคำแหง
รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต นโยบายสาธารณะ มหาวิทยาลัยบูรพา
การอบรมและสัมมนา :: หลักสูตรนายอำเภอ รุ่น 41 วิทยาลัยการปกครอง
หลักสูตรนักปกครองระดับสูง รุ่น 44 วิทยาลัยมหาดไทย
อาชีพ :: ข้าราชการบำนาญ
ประสบการณ์ :: นายอำเภอเมืองปัตตานี ปี 2552
ปลัดจังหวัดปัตตานี ปี 2554
รองผุ้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี ปี 2556
รองเลขาธิการ ศอ. บต. ปี 2558
ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย ปี 2559
นายอำเภอเทพา ปี
นายอำเภอระแงะ ปี
นายอำเภอปากพะยูน ปี
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ :: เหรียญราชการชายแดน ( ช.ด.)
เหรียญพิทักษ์เสรีชน ชั้นที่ 1 ( ส.ช.)
มหาปรมาภรณ์ช้างเผือก ( ม.ป.ช.)
มหาวชิรมงกุฎ ( ม.ว.ม.)
ประถมาภรณ์ช้างเผือก ( ป.ช.)

สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา เลขที่ 499 อาคารสุขประพฤติ ถนนประชาชื่น เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ 10800
ศูนย์บริการ (Call Center) โทร. 028315888-9 โทรสาร. 028315889
© 2007 Senate Thailand. Allright reserved.