บล็อกสมาชิกวุฒิสภา
Members of the Senate blog
ชื่อผู้ใช้งาน รหัสผ่าน

ลืมรหัสผ่านคลิ้กที่นี่
  หน้าหลัก เว็บไซต์วุฒิสภา สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา สมาชิกวุฒิสภา รัฐสภา
search
นางกอบกุล อาภากร ณ อยุธยา นางกอบกุล อาภากร ณ อยุธยา (ปัจจุบัน)  
หน้าหลัก ประวัติและผลงาน บทความ Photo Gallery ติดต่อ

เชื่อมโยงข้อมูลประวัติและผลงาน

ข้อมูลประวัติ

รายการเนื้อหา

folder วิดีโอมัลติมีเดีย
folder บทความน่ารู้เกี่ยวกับวุฒิสภาไทย
folder ผลงานของคณะกรรมาธิการ
folder ความรู้เกี่ยวกับการเมืองไทย


เชื่อมโยงเว็บไซต์


webmail SENATOR 006
จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม 3,992 ครั้ง
นับตั้งแต่ 1 กรกฎาคม 2562

ข้อมูลประวัติของสมาชิกวุฒิสภา

ประวัติ

วัน เดือน ปีเกิด :: 14 พฤษภาคม 2495
คุณวุฒิ :: ครุศาสตรบัณฑิต วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์
ครุศาสตรมหาบัณฑิต การสอนวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์
การอบรมและสัมมนา ::
อาชีพ ::
ประสบการณ์ :: กรรมการและเลขานุการมูลนิธิราชสกุลอาภากร ในพลเรือเอก พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ ปี
สมาชิกสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ (สปท.) ปี
กรรมการอิสระเพื่อการปฏิรูปการศึกษา ปี 2560-2562
สมาชิกสโมสรไลออนส์กรุงเทพสุพรรณหงษ์ ปี
อุปนายกสมาคมกีฬาบริดจ์แห่งประเทศไทย ปี
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ :: ทวีติยาภรณ์มงกุฎไทย ( ท.ม.)
จตุตถดิเรกคุณาภรณ์ ( จ.ภ.)

สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา เลขที่ 499 อาคารสุขประพฤติ ถนนประชาชื่น เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ 10800
ศูนย์บริการ (Call Center) โทร. 028315888-9 โทรสาร. 028315889
© 2007 Senate Thailand. Allright reserved.