บล็อกสมาชิกวุฒิสภา
Members of the Senate blog
ชื่อผู้ใช้งาน รหัสผ่าน

ลืมรหัสผ่านคลิ้กที่นี่
  หน้าหลัก เว็บไซต์วุฒิสภา สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา สมาชิกวุฒิสภา รัฐสภา
search
นายกิตติศักดิ์ รัตนวราหะ นายกิตติศักดิ์ รัตนวราหะ (ปัจจุบัน)  
หน้าหลัก ประวัติและผลงาน บทความ Photo Gallery ติดต่อ

เชื่อมโยงข้อมูลประวัติและผลงาน

ข้อมูลประวัติ

รายการเนื้อหา

folder วิดีโอมัลติมีเดีย
folder บทความน่ารู้เกี่ยวกับวุฒิสภาไทย
folder ผลงานของคณะกรรมาธิการ
folder ความรู้เกี่ยวกับการเมืองไทย


เชื่อมโยงเว็บไซต์


webmail SENATOR 010
จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม 5,499 ครั้ง
นับตั้งแต่ 13 สิงหาคม 2557

ข้อมูลประวัติของสมาชิกวุฒิสภา

ประวัติ

วัน เดือน ปีเกิด :: 1 มกราคม 2499
คุณวุฒิ ::
การอบรมและสัมมนา ::
อาชีพ :: สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ/เกษตรกร
ประสบการณ์ :: ประธานเครือข่ายชาวนาภาคเหนือ ปี
สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ปี 2557-2562
อุปนายกสมาคม เครือข่ายชาวนาไทย ปี
คณะกรรมการตรวจสอบโครงการรับจำนำข้าวจังหวัดพิจิตร ปี
ประธานร่างพระราชบัญญัติข้าว ปี
ประธานอนุปัจจัยการผลิต ปี
การเกษตร (เรื่องน้ำเพื่อการเกษตร) ปี
เรื่องข้าวทั้งระบบ ปี
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ :: ประถมาภรณ์ช้างเผือก ( ป.ช.)
ประถมาภรณ์มงกุฎไทย ( ป.ม.)
ทวีติยาภรณ์ช้างเผือก ( ท.ช.)

สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา เลขที่ 499 อาคารสุขประพฤติ ถนนประชาชื่น เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ 10800
ศูนย์บริการ (Call Center) โทร. 028315888-9 โทรสาร. 028315889
© 2007 Senate Thailand. Allright reserved.