บล็อกสมาชิกวุฒิสภา
Members of the Senate blog
ชื่อผู้ใช้งาน รหัสผ่าน

ลืมรหัสผ่านคลิ้กที่นี่
  หน้าหลัก เว็บไซต์วุฒิสภา สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา สมาชิกวุฒิสภา รัฐสภา
search
นายกิตติ วะสีนนท์ นายกิตติ วะสีนนท์ (ปัจจุบัน)  
หน้าหลัก ประวัติและผลงาน บทความ Photo Gallery ติดต่อ

เชื่อมโยงข้อมูลประวัติและผลงาน

ข้อมูลประวัติ

รายการเนื้อหา

folder วิดีโอมัลติมีเดีย
folder บทความน่ารู้เกี่ยวกับวุฒิสภาไทย
folder ผลงานของคณะกรรมาธิการ
folder ความรู้เกี่ยวกับการเมืองไทย

Photo Galleryเชื่อมโยงเว็บไซต์


webmail SENATOR 009
จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม 9,600 ครั้ง
นับตั้งแต่ 13 สิงหาคม 2557

คณะอนุกรรมาธิการสามัญ
doc เมื่อเวลา 21:01 น. วันที่ 7 กันยายน 2561

คณะอนุกรรมาธิการสามัญ

คณะอนุกรรมาธิการศึกษาและติดตามความร่วมมือในกรอบอาเซียนและความร่วมมือในระดับภูมิภาค

ตำแหน่ง – ประธานคณะอนุกรรมาธิการวิสามัญ

วันเริ่มต้น ๑๗ พ.ย. ๕๗

 

คณะอนุกรรมาธิการพิจารณาศึกษาร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองการดำเนินงานขององค์การระหว่างประเทศ และการประชุมระหว่างประเทศในประเทศไทย พ.ศ. ....

ตำแหน่ง – ประธานคณะอนุกรรมาธิการวิสามัญ

วันเริ่มต้น ๑๗ ก.พ. ๕๙

 

คณะอนุกรรมาธิการติดตามความคืบหน้าของการปฏิบัติตามเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนของสหประชาชาติ

ตำแหน่ง – ประธานคณะอนุกรรมาธิการวิสามัญ

วันเริ่มต้น ๗ มิ.ย. ๖๑

 

คณะอนุกรรมาธิการวิสามัญติดตามเด็กที่เกิดโดยอาศัยเทคโนโลยีช่วยการเจริญพันทางการแพทย์ที่ตกค้างในประเทศไทย

ตำแหน่ง – ประธานคณะอนุกรรมาธิการวิสามัญ

วันเริ่มต้น ๒๐ มี.ค. ๕๘


Share
 
สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา เลขที่ 499 อาคารสุขประพฤติ ถนนประชาชื่น เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ 10800
ศูนย์บริการ (Call Center) โทร. 028315888-9 โทรสาร. 028315889
© 2007 Senate Thailand. Allright reserved.