บล็อกสมาชิกวุฒิสภา
Members of the Senate blog
ชื่อผู้ใช้งาน รหัสผ่าน

ลืมรหัสผ่านคลิ้กที่นี่
  หน้าหลัก เว็บไซต์วุฒิสภา สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา สมาชิกวุฒิสภา รัฐสภา
search
นายกิตติ วะสีนนท์ นายกิตติ วะสีนนท์ (ปัจจุบัน)  
หน้าหลัก ประวัติและผลงาน บทความ Photo Gallery ติดต่อ

เชื่อมโยงข้อมูลประวัติและผลงาน

ข้อมูลประวัติ

รายการเนื้อหา

folder วิดีโอมัลติมีเดีย
folder บทความน่ารู้เกี่ยวกับวุฒิสภาไทย
folder ผลงานของคณะกรรมาธิการ
folder ความรู้เกี่ยวกับการเมืองไทย

Photo Galleryเชื่อมโยงเว็บไซต์


webmail SENATOR 009
จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม 10,850 ครั้ง
นับตั้งแต่ 13 สิงหาคม 2557

รายการบทความ

ID ชื่อเรื่อง วันที่
1 เรื่องแนะนำ (เรื่องแนะนำ) คณะกรรมาธิการสามัญ 7 กันยายน 2561
2 สนช. เข้าร่วมการประชุมประธานรัฐสภาของประเทศในภูมิภาคยูเรเซีย ครั้งที่ ๓ ณ สาธารณรัฐตุรกี 11 ตุลาคม 2561
3 คณะผู้แทน สนช. เข้าร่วมการประชุมประธานรัฐสภาของประเทศในภูมิภาคยูเรเซีย ครั้งที่ ๓ ณ สาธารณรัฐตุรกี 9 ตุลาคม 2561
4 คณะอนุกรรมาธิการสามัญ 7 กันยายน 2561
5 คณะกรรมาธิการวิสามัญ 7 กันยายน 2561
6 วิฯ พิจารณาร่าง พ.ร.บ. เอกสิทธิ์และความคุ้มกันสำหรับองค์การระหว่างประเทศและการประชุมระหว่างประเทศฯ แถลงข่าวลงมติเห็นควรประกาศใช้ร่าง พ.ร.บ.ฯ เป็นกฎหมาย 6 กันยายน 2561
7 ประธาน สนช. ให้การรับรองประธานคณะอนุกรรมการด้านสิทธิมนุษยชน สมาชิกสภายุโรป 18 กรกฎาคม 2561
8 ตำแหน่งและอำนาจหน้าที่ (พ.ศ. 2561) 10 กรกฎาคม 2561
9 สนช. กลุ่มมิตรภาพไทย-เบลเยี่ยม เข้าเยี่ยมชมศาลรัฐธรรมนูญราชอาณาจักรเบลเยียม 21 มิถุนายน 2561
10 สนช. ร่วมพิธีอำลาประธานสภาแห่งชาติ สปป.ลาว ในโอกาสเดินทางกลับนครเวียงจันทน์ 2 มิถุนายน 2561
11 สนช. นำประธานสภาแห่งชาติสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว และคณะ ศึกษาดูงานฟาร์มโชคชัย จ. นครราชสีมา 2 มิถุนายน 2561
12 ประธาน สนช.ให้การรับรองประธานคณะกรรมการการต่างประเทศของสภายุโรป 11 พฤษภาคม 2561
13 คณะผู้แทนกลุ่มมิตรภาพสมาชิกรัฐสภาไทย-เบลเยียม เดินทางไปเข้าร่วมประชุมทวิภาคี ณ ราชอาณาจักรเบลเยียม 23 มีนาคม 2561
14 สนช. เข้าร่วมประชุมทวิภาคี ณ ราชอาณาจักรเบลเยียม 20 มีนาคม 2561
15 ประธาน สนช. แถลงข่าวกรณี สนช. เข้าชื่อยื่นศาล รธน. เพื่อวินิจฉัยร่าง พ.ร.ป. ว่าด้วยการเลือกตั้ง ส.ส. และ ร่าง พ.ร.ป. ว่าด้วยการได้มาซึ่ง ส.ว. 16 มีนาคม 2561
16 กมธ. ต่างประเทศ ให้การรับรองเอกอัครราชทูตสหภาพยุโรป ประจำประเทศไทย 20 กุมภาพันธ์ 2561
17 สรุปผลการเยี่ยมชมศูนย์วัฒนธรรมอาเซียนของกระทรวงวัฒนธรรม เข้าเยี่ยมคารวะและหารือข้อราชการกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม 19 กุมภาพันธ์ 2561
18 ประธานกลุ่มมิตรภาพสมาชิกรัฐสภาไทย-สหราชอาณาจักรฯ ให้การรับรอง รมต.ช่วยว่าการต่างประเทศด้านเอเชียและแปซิฟิก สหราชอาณาจักรและคณะ ในโอกาสร่วมหารือสถานการณ์ในภูมิภาคและการเมือง 23 พฤศจิกายน 2560
19 รองประธาน สนช. คนที่หนึ่ง และคณะ เข้าร่วมการประชุมสมัชชาสหภาพรัฐสภา ครั้งที่ ๑๓๗ ณ นครเซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก สหพันธรัฐรัสเซีย 17 ตุลาคม 2560
20 สนช. เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมาธิการสหภาพรัฐสภาว่าด้วยการพัฒนาที่ยั่งยืน ในการประชุมสมัชชาสหภาพรัฐสภา ครั้งที่ ๑๓๗ 16 ตุลาคม 2560
สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา เลขที่ 499 อาคารสุขประพฤติ ถนนประชาชื่น เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ 10800
ศูนย์บริการ (Call Center) โทร. 028315888-9 โทรสาร. 028315889
© 2007 Senate Thailand. Allright reserved.