บล็อกสมาชิกวุฒิสภา
Members of the Senate blog
ชื่อผู้ใช้งาน รหัสผ่าน

ลืมรหัสผ่านคลิ้กที่นี่
  หน้าหลัก เว็บไซต์วุฒิสภา สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา สมาชิกวุฒิสภา รัฐสภา
search
นายกษิดิศ อาชวคุณ นายกษิดิศ อาชวคุณ (ปัจจุบัน)  
หน้าหลัก ประวัติและผลงาน บทความ Photo Gallery ติดต่อ

เชื่อมโยงข้อมูลประวัติและผลงาน

ข้อมูลประวัติ

รายการเนื้อหา

folder วิดีโอมัลติมีเดีย
folder บทความน่ารู้เกี่ยวกับวุฒิสภาไทย
folder ผลงานของคณะกรรมาธิการ
folder ความรู้เกี่ยวกับการเมืองไทย


เชื่อมโยงเว็บไซต์


webmail SENATOR 005
จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม 4,596 ครั้ง
นับตั้งแต่ 1 กรกฎาคม 2562

ข้อมูลประวัติของสมาชิกวุฒิสภา

ประวัติ

วัน เดือน ปีเกิด :: 4 กุมภาพันธ์ 2504
คุณวุฒิ :: รัฐศาสตรบัณฑิต บริหารรัฐกิจ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
การอบรมและสัมมนา ::
อาชีพ :: อิสระ
ประสบการณ์ :: คณะกรรมการขับเคลื่อนสืบสานศาสตร์พระราชา ปี
สมาชิกสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ปี 2558
วิทยากรพิเศษบรรยายประวัติศาสตร์ชาติไทยให้นักเรียนสวิส ปี
เจ้าของลิขสิทธิ์นวัตกรรมภาพสามมิติโฮโลวิชั่นส์รายแรก ปี
สร้างเครือข่ายประชาชนมีส่วนร่วมเกื้อหนุนทางราชการ (ปลูกจิตสำนึก) ปี
เรียนรู้วิถีชีวิตการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติกับครอบครัวสวิส ปี
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ :: ทวีติยาภรณ์มงกุฎไทย ( ท.ม.)
จตุตถดิเรกคุณาภรณ์ ( จ.ภ.)

สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา เลขที่ 499 อาคารสุขประพฤติ ถนนประชาชื่น เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ 10800
ศูนย์บริการ (Call Center) โทร. 028315888-9 โทรสาร. 028315889
© 2007 Senate Thailand. Allright reserved.