บล็อกสมาชิกวุฒิสภา
Members of the Senate blog
ชื่อผู้ใช้งาน รหัสผ่าน

ลืมรหัสผ่านคลิ้กที่นี่
  หน้าหลัก เว็บไซต์วุฒิสภา สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา สมาชิกวุฒิสภา รัฐสภา
search
นายกำพล เลิศเกียรติดำรงค์ นายกำพล เลิศเกียรติดำรงค์ (ปัจจุบัน)  
หน้าหลัก ประวัติและผลงาน บทความ Photo Gallery ติดต่อ

เชื่อมโยงข้อมูลประวัติและผลงาน

ข้อมูลประวัติ

รายการเนื้อหา

folder วิดีโอมัลติมีเดีย
folder บทความน่ารู้เกี่ยวกับวุฒิสภาไทย
folder ผลงานของคณะกรรมาธิการ
folder ความรู้เกี่ยวกับการเมืองไทย


เชื่อมโยงเว็บไซต์


webmail SENATOR 008
จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม 4,106 ครั้ง
นับตั้งแต่ 1 กรกฎาคม 2562

ข้อมูลประวัติของสมาชิกวุฒิสภา

ประวัติ

วัน เดือน ปีเกิด :: 29 มกราคม 2501
คุณวุฒิ :: บริหารธุรกิจบัณฑิต การบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฎราชนครินทร์ ฉะเชิงเทรา
รัฐประศาสนศาสตร์มหาบัณฑิต รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎราชนครินทร์ ฉะเชิงเทรา
การอบรมและสัมมนา ::
อาชีพ :: ธุรกิจส่วนตัว
ประสบการณ์ :: กรรมการที่ปรึกษาสมาคมกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานแห่งประเทศไทย ปี
กรรมการที่ปรึกษาโรงเรียนเบญจราชรังสฤษฎิ์ ปี
ที่ปรึกษาสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ปี
กรรมการบริหารสมาคมศิษย์เก่าเบญจมราชรังสฤษฎิ์ ปี
รองประธานหอการค้าจังหวัดฉะเชิงเทรา ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสังคม ปี
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ :: ทวีติยาภรณ์มงกุฎไทย ( ท.ม.)

สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา เลขที่ 499 อาคารสุขประพฤติ ถนนประชาชื่น เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ 10800
ศูนย์บริการ (Call Center) โทร. 028315888-9 โทรสาร. 028315889
© 2007 Senate Thailand. Allright reserved.