บล็อกสมาชิกวุฒิสภา
Members of the Senate blog
ชื่อผู้ใช้งาน รหัสผ่าน

ลืมรหัสผ่านคลิ้กที่นี่
  หน้าหลัก เว็บไซต์วุฒิสภา สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา สมาชิกวุฒิสภา รัฐสภา
search
นายคำนูณ สิทธิสมาน นายคำนูณ สิทธิสมาน (ปัจจุบัน)  
หน้าหลัก ประวัติและผลงาน บทความ Photo Gallery ติดต่อ

เชื่อมโยงข้อมูลประวัติและผลงาน

ข้อมูลประวัติ

รายการเนื้อหา

folder วิดีโอมัลติมีเดีย
folder บทความน่ารู้เกี่ยวกับวุฒิสภาไทย
folder ผลงานของคณะกรรมาธิการ
folder ความรู้เกี่ยวกับการเมืองไทย


เชื่อมโยงเว็บไซต์


webmail SENATOR 015
จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม 4,163 ครั้ง
นับตั้งแต่ 13 ตุลาคม 2556

ข้อมูลประวัติของสมาชิกวุฒิสภา

ประวัติ

วัน เดือน ปีเกิด :: 6 พฤษภาคม 2498
คุณวุฒิ :: นิติศาสตรบัณฑิต นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
การอบรมและสัมมนา :: ป.ป.ร. รุ่น 11 สถาบันพระปกเกล้า
พ.ต.ส. รุ่น 1 สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
น.ธ.บ. รุ่น 2 ศาลรัฐธรรมนูญ
อาชีพ :: นักวิชาการอิสระ
ประสบการณ์ :: สมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ ปี 2557
สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ปี 2549
กรรมการดำเนินการปฏิรูปกฎหมายระยะเร่งด่วน ปี 2560
สมาชิกสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ปี 2558
สมาชิกวุฒิสภา สรรหาภาควิชาการ ปี 2551,2554
กรรมการปฏิรูปประเทศด้านกฎหมาย ปี 2560
กรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญ ปี 2557
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ :: มหาปรมาภรณ์ช้างเผือก ( ม.ป.ช.)
มหาวชิรมงกุฎ ( ม.ว.ม.)
ประถมาภรณ์ช้างเผือก ( ป.ช.)
ประถมาภรณ์มงกุฎไทย ( ป.ม.)
ตติยดิเรกคุณาภรณ์ ( ต.ภ.)

สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา เลขที่ 499 อาคารสุขประพฤติ ถนนประชาชื่น เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ 10800
ศูนย์บริการ (Call Center) โทร. 028315888-9 โทรสาร. 028315889
© 2007 Senate Thailand. Allright reserved.