บล็อกสมาชิกวุฒิสภา
Members of the Senate blog
ชื่อผู้ใช้งาน รหัสผ่าน

ลืมรหัสผ่านคลิ้กที่นี่
  หน้าหลัก เว็บไซต์วุฒิสภา สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา สมาชิกวุฒิสภา รัฐสภา
search
พลเอก จีระศักดิ์ ชมประสพ พลเอก จีระศักดิ์ ชมประสพ (ปัจจุบัน)  
หน้าหลัก ประวัติและผลงาน บทความ Photo Gallery ติดต่อ

เชื่อมโยงข้อมูลประวัติและผลงาน

ข้อมูลประวัติ

รายการเนื้อหา

folder วิดีโอมัลติมีเดีย
folder บทความน่ารู้เกี่ยวกับวุฒิสภาไทย
folder ผลงานของคณะกรรมาธิการ
folder ความรู้เกี่ยวกับการเมืองไทย


เชื่อมโยงเว็บไซต์


webmail SENATOR 025
จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม 1,313 ครั้ง
นับตั้งแต่ 13 สิงหาคม 2557

ข้อมูลประวัติของสมาชิกวุฒิสภา

ประวัติ

วัน เดือน ปีเกิด :: 8 พฤศจิกายน 2496
คุณวุฒิ :: วิทยาศาสตรบัณฑิต วิทยาศาสตร์ โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า รุ่นที่ 24
วิทยาลัยการทัพบก สถาบันวิชาการทหารบกชั้นสูง
วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ
การอบรมและสัมมนา :: วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร รุ่น 50 สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ
วิทยาลัยการทัพบก รุ่น 43 สถาบันวิชาการทหารบกชั้นสูง
โรงเรียนเสนาธิการทหารบก รุ่น 64
อาชีพ :: ข้าราชการบำนาญ
ประสบการณ์ :: สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ปี 2557-2562
ที่ปรึกษานายกรัฐมนตรี ปี 2557-2562
ที่ปรึกษาพิเศษกองทัพบก ปี
แม่ทัพภาคที่ 2 ปี
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ :: เหรียญราชการชายแดน ( ช.ด.)
เหรียญพิทักษ์เสรีชน ชั้นที่ 2 ประเภทที่ 1 ( ส.ช.)
มหาปรมาภรณ์ช้างเผือก ( ม.ป.ช.)
มหาวชิรมงกุฎ ( ม.ว.ม.)

เหรียญพิทักษ์เสรีชน ชั้นที่ 2
เหรียญราชการชายแดน
สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา เลขที่ 499 อาคารสุขประพฤติ ถนนประชาชื่น เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ 10800
ศูนย์บริการ (Call Center) โทร. 028315888-9 โทรสาร. 028315889
© 2007 Senate Thailand. Allright reserved.