บล็อกสมาชิกวุฒิสภา
Members of the Senate blog
ชื่อผู้ใช้งาน รหัสผ่าน

ลืมรหัสผ่านคลิ้กที่นี่
  หน้าหลัก เว็บไซต์วุฒิสภา สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา สมาชิกวุฒิสภา รัฐสภา
search
นางจิรดา สงฆ์ประชา นางจิรดา สงฆ์ประชา (ปัจจุบัน)  
หน้าหลัก ประวัติและผลงาน บทความ Photo Gallery ติดต่อ

เชื่อมโยงข้อมูลประวัติและผลงาน

ข้อมูลประวัติ

รายการเนื้อหา

folder วิดีโอมัลติมีเดีย
folder บทความน่ารู้เกี่ยวกับวุฒิสภาไทย
folder ผลงานของคณะกรรมาธิการ
folder ความรู้เกี่ยวกับการเมืองไทย


เชื่อมโยงเว็บไซต์


webmail SENATOR 023
จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม 1,420 ครั้ง
นับตั้งแต่ 3 กรกฎาคม 2562

ข้อมูลประวัติของสมาชิกวุฒิสภา

ประวัติ

วัน เดือน ปีเกิด :: 1 กันยายน 2498
คุณวุฒิ :: บริหารธุรกิจบัณฑิต บริหารธุรกิจ(การเงินการธนาคาร) University of the East
การอบรมและสัมมนา :: หลักสูตรการพัฒนาผู้นำท้องถิ่นในบริษัทโลก รุ่น 1 สถาบันพระปกเกล้า
หลักสูตรนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด รุ่น 1 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
อาชีพ :: ธุรกิจส่วนตัว
ประสบการณ์ :: อดีตนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท ปี 2543-2550
หัวหน้าฝ่ายพัฒนาธุรกิจ ธนาคารกรุงเทพฯ จำกัด ปี 2538
อดีตที่ปรึกษานายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต ปี 2551-2553
กรรมการบริหาร บริษัทศรีนคร แอ็กโกร เอ็กซาวล์ ปี 2558
กรรมการบริหารบริษัทบุญจันทร์ 1990 ปี 2533-ปัจจุบัน
กรรมการบริหารบริษัทพอลโลปีก้า คอสเมติกส์ ปี 2560-ปัจจุบัน
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ :: ทวีติยาภรณ์มงกุฎไทย ( ท.ม.)
จัตุรถาภรณ์มงกุฎไทย ( จ.ม.)

สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา เลขที่ 499 อาคารสุขประพฤติ ถนนประชาชื่น เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ 10800
ศูนย์บริการ (Call Center) โทร. 028315888-9 โทรสาร. 028315889
© 2007 Senate Thailand. Allright reserved.