บล็อกสมาชิกวุฒิสภา
Members of the Senate blog
ชื่อผู้ใช้งาน รหัสผ่าน

ลืมรหัสผ่านคลิ้กที่นี่
  หน้าหลัก เว็บไซต์วุฒิสภา สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา สมาชิกวุฒิสภา รัฐสภา
search
พลโท จเรศักณิ์ อานุภาพ พลโท จเรศักณิ์ อานุภาพ (ปัจจุบัน)  
หน้าหลัก ประวัติและผลงาน บทความ Photo Gallery ติดต่อ

เชื่อมโยงข้อมูลประวัติและผลงาน

ข้อมูลประวัติ

รายการเนื้อหา

folder วิดีโอมัลติมีเดีย
folder บทความน่ารู้เกี่ยวกับวุฒิสภาไทย
folder ผลงานของคณะกรรมาธิการ
folder ความรู้เกี่ยวกับการเมืองไทย


เชื่อมโยงเว็บไซต์


webmail SENATOR 018
จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม 4,414 ครั้ง
นับตั้งแต่ 7 ตุลาคม 2557

ข้อมูลประวัติของสมาชิกวุฒิสภา

ประวัติ

วัน เดือน ปีเกิด :: 6 ธันวาคม 2494
คุณวุฒิ :: วิทยาศาสตรบัณฑิต วิทยาศาสตร์ โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า
ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต การทหาร-เศรษฐศาสตร์ โรงเรียนเสนาธิการทหารบก
การอบรมและสัมมนา :: หลักสูตรวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร รุ่น วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร
การบริหารงานภาครัฐและกฎหมายมหาชน (ปรม.) รุ่น 15 สถาบันพระปกเกล้า
การเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยฯ รุ่น 21 สถาบันพระปกเกล้า
อาชีพ :: นักการเมือง
ประสบการณ์ :: สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ปี 2557
กรรมาธิการศึกษาและแก้ปัญหาปัจจัยการผลิตในคณะกรรมาธิการการเกษตรและสหกรณ์ ปี
ประธานการศึกษาและแก้ปัญหาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคม ปี
ประธานกรรมาธิการการคมนาคม สภานิติบัญญัติแห่งชาติ ปี 2558-2562
ปฏิบัติงานทางยุทธการการรบพื้นดินอากาศในแบบและนอกแบบ ปี
ประธานอนุกรรมาธิการด้านปัจจัยการผลิตและกรรมาธิการการเกษตรและสหกรณ์ ปี 2557-2559
การปฏิบัติงานข่าว งานมวลชน งานการเมือง ปี
ประธานกรรมาธิการวิสามัญพิจารณากฎหมาย (พ.ร.บ.) หลายฉบับ เป็นกรรมาธิการพิจารณาหลายฉบับ ปี
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ :: มหาปรมาภรณ์ช้างเผือก ( ม.ป.ช.)
มหาวชิรมงกุฎ ( ม.ว.ม.)

สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา เลขที่ 499 อาคารสุขประพฤติ ถนนประชาชื่น เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ 10800
ศูนย์บริการ (Call Center) โทร. 028315888-9 โทรสาร. 028315889
© 2007 Senate Thailand. Allright reserved.