บล็อกสมาชิกวุฒิสภา
Members of the Senate blog
ชื่อผู้ใช้งาน รหัสผ่าน

ลืมรหัสผ่านคลิ้กที่นี่
  หน้าหลัก เว็บไซต์วุฒิสภา สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา สมาชิกวุฒิสภา รัฐสภา
search
นายกูรดิสถ์ จันทร์ศรีชวาลา นายกูรดิสถ์ จันทร์ศรีชวาลา (ปัจจุบัน)  
หน้าหลัก ประวัติและผลงาน บทความ Photo Gallery ติดต่อ

เชื่อมโยงข้อมูลประวัติและผลงาน

ข้อมูลประวัติ

รายการเนื้อหา

folder วิดีโอมัลติมีเดีย
folder บทความน่ารู้เกี่ยวกับวุฒิสภาไทย
folder ผลงานของคณะกรรมาธิการ
folder ความรู้เกี่ยวกับการเมืองไทย


เชื่อมโยงเว็บไซต์


webmail SENATOR 011
จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม 5,926 ครั้ง
นับตั้งแต่ 1 กรกฎาคม 2562

ข้อมูลประวัติของสมาชิกวุฒิสภา

ประวัติ

วัน เดือน ปีเกิด :: 15 ธันวาคม 2503
คุณวุฒิ :: เศรษฐศาสตรบัณฑิต เศรษฐศาสตร์และการบัญชี City University London ,UK
การอบรมและสัมมนา :: หลักสูตรวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร รุ่น 57 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร
หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านวิทยาการพลังงาน รุ่น 10 สถาบันวิทยาการพลังงาน กระทรวงพลังงาน
หลักสูตรการปฏิรูปธุรกิจและสร้างเครือข่ายนวัตกรรม รุ่น 2 สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
Program on the Global Financial System 2001 รุ่น Harvard University USA
หลักสูตร Senior Executive Program 1989 (SEP) รุ่น 3 ศศินทร์
อาชีพ :: นักธุรกิจ
ประสบการณ์ :: ประธานกรรมการบริษัทดับบลิวซีไอบี อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ปี 2559-ปัจจุบัน
Governor of Wellington College International School Bangkok ปี
กรรมการผู้จัดการธนาคารแหลมทองจำกัด(มหาชน) ปี 2532-2541
Member of the Board of Trustees International School of Bangkok (ISB) ปี
กรรมการ บริษัท ซิลเวอร์ลิงค์ โฮลดิ้งค์ จำกัด สิงคโปร์ (เจ้าของกิจการโรงแรมกลุ่มอมันรีสอร์ท) ปี
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ :: ทวีติยาภรณ์มงกุฎไทย ( ท.ม.)
จัตุรถาภรณ์ช้างเผือก ( จ.ช.)

สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา เลขที่ 499 อาคารสุขประพฤติ ถนนประชาชื่น เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ 10800
ศูนย์บริการ (Call Center) โทร. 028315888-9 โทรสาร. 028315889
© 2007 Senate Thailand. Allright reserved.