บล็อกสมาชิกวุฒิสภา
Members of the Senate blog
ชื่อผู้ใช้งาน รหัสผ่าน

ลืมรหัสผ่านคลิ้กที่นี่
  หน้าหลัก เว็บไซต์วุฒิสภา สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา สมาชิกวุฒิสภา รัฐสภา
search
นายเกียว แก้วสุทอ นายเกียว แก้วสุทอ (ปัจจุบัน)  
หน้าหลัก ประวัติและผลงาน บทความ Photo Gallery ติดต่อ

เชื่อมโยงข้อมูลประวัติและผลงาน

ข้อมูลประวัติ

รายการเนื้อหา

folder วิดีโอมัลติมีเดีย
folder บทความน่ารู้เกี่ยวกับวุฒิสภาไทย
folder ผลงานของคณะกรรมาธิการ
folder ความรู้เกี่ยวกับการเมืองไทย


เชื่อมโยงเว็บไซต์


webmail SENATOR 012
จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม 3,135 ครั้ง
นับตั้งแต่ 1 กรกฎาคม 2562

ข้อมูลประวัติของสมาชิกวุฒิสภา

ประวัติ

วัน เดือน ปีเกิด :: 7 มิถุนายน 2495
คุณวุฒิ :: มัธยมศึกษาตอนปลาย
การอบรมและสัมมนา ::
อาชีพ :: นักการเมืองท้องถิ่น
ประสบการณ์ :: ทหารผ่านศึก ปี
นายกองค์การบริหารส่วนตำบล ปี
ประธานชมรมกำนัน-ผู้ใหญ่บ้าน ปี
กรรมการด้านสิ่งแวดล้อม ปี
กรรมการตรวจสอบและติดตามการบริหารงานตำรวจ ปี
ประธานกองทุนแม่ของแผ่นดิน ปี
ประธานกรรมการต่อต้านยาเสพติด ปี
สมาชิก ปปช. สกลนคร ปี
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ :: ทวีติยาภรณ์มงกุฎไทย ( ท.ม.)

สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา เลขที่ 499 อาคารสุขประพฤติ ถนนประชาชื่น เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ 10800
ศูนย์บริการ (Call Center) โทร. 028315888-9 โทรสาร. 028315889
© 2007 Senate Thailand. Allright reserved.