บล็อกสมาชิกวุฒิสภา
Members of the Senate blog
ชื่อผู้ใช้งาน รหัสผ่าน

ลืมรหัสผ่านคลิ้กที่นี่
  หน้าหลัก เว็บไซต์วุฒิสภา สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา สมาชิกวุฒิสภา รัฐสภา
search
พลเอก กนิษฐ์ ชาญปรีชญา พลเอก กนิษฐ์ ชาญปรีชญา (ปัจจุบัน)  
หน้าหลัก ประวัติและผลงาน บทความ Photo Gallery ติดต่อ

เชื่อมโยงข้อมูลประวัติและผลงาน

ข้อมูลประวัติ

รายการเนื้อหา

folder วิดีโอมัลติมีเดีย
folder บทความน่ารู้เกี่ยวกับวุฒิสภาไทย
folder ผลงานของคณะกรรมาธิการ
folder ความรู้เกี่ยวกับการเมืองไทย


เชื่อมโยงเว็บไซต์


webmail SENATOR 001
จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม 4,728 ครั้ง
นับตั้งแต่ 18 ตุลาคม 2559

ข้อมูลประวัติของสมาชิกวุฒิสภา

ประวัติ

วัน เดือน ปีเกิด :: 13 พฤษภาคม 2503
คุณวุฒิ :: วิทยาศาสตร์บัณฑิต โยธา โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้าฯ
รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต การบริหารทรัพยากรมนุษย์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
การอบรมและสัมมนา :: บริหารเพื่อความมั่นคงแห่งชาติ รุ่น 3 สำนักข่าวกรองแห่งชาติ
วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร รุ่น 57 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร
อาชีพ :: สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
ประสบการณ์ :: สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ปี 2559
ผู้บัญชาการหน่วยข่าวกรองทางทหาร ปี 2555
รองเสนาธิการทหารบก ปี 2559
หัวหน้าคณะฝ่ายเสนาธิการประจำผู้บังคับบัญชา ปี 2561
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ :: มหาปรมาภรณ์ช้างเผือก ( ม.ป.ช.)
มหาวชิรมงกุฎ ( ม.ว.ม.)
ประถมาภรณ์ช้างเผือก ( ป.ช.)

สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา เลขที่ 499 อาคารสุขประพฤติ ถนนประชาชื่น เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ 10800
ศูนย์บริการ (Call Center) โทร. 028315888-9 โทรสาร. 028315889
© 2007 Senate Thailand. Allright reserved.