บล็อกสมาชิกวุฒิสภา
Members of the Senate blog
ชื่อผู้ใช้งาน รหัสผ่าน

ลืมรหัสผ่านคลิ้กที่นี่
  หน้าหลัก เว็บไซต์วุฒิสภา สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา สมาชิกวุฒิสภา รัฐสภา
search
นางดวงพร รอดพยาธิ์ นางดวงพร รอดพยาธิ์ (ปัจจุบัน)  
หน้าหลัก ประวัติและผลงาน บทความ Photo Gallery ติดต่อ

เชื่อมโยงข้อมูลประวัติและผลงาน

ข้อมูลประวัติ

รายการเนื้อหา

folder วิดีโอมัลติมีเดีย
folder บทความน่ารู้เกี่ยวกับวุฒิสภาไทย
folder ผลงานของคณะกรรมาธิการ
folder ความรู้เกี่ยวกับการเมืองไทย


เชื่อมโยงเว็บไซต์


webmail SENATOR 057
จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม 1,138 ครั้ง
นับตั้งแต่ 12 กรกฎาคม 2562

ข้อมูลประวัติของสมาชิกวุฒิสภา

ประวัติ

วัน เดือน ปีเกิด :: 8 ธันวาคม 2499
คุณวุฒิ :: เศรษฐศาสตรบัณฑิต การเงินและการคลัง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
การอบรมและสัมมนา :: การป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) รุ่น 52 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ
ผู้บริหารระดับสูงสถาบันวิทยาการตลาดทุน รุ่น 22 สถาบันวิทยาการตลาดทุน
นักบริหารระดับสูง (นบส.) รุ่น 54 สำนักงาน ก.พ.
อาชีพ :: ข้าราชการการเมือง
ประสบการณ์ :: ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ปี 2557-2562
อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ ปี 2557-2560
รองอธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์ ปี
ที่ปรึกษาการพาณิชย์ กระทรวงพาณิชย์ ปี 2556
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ :: มหาปรมาภรณ์ช้างเผือก ( ม.ป.ช.)
มหาวชิรมงกุฎ ( ม.ว.ม.)
เหรียญจักรพรรดิมาลา ( ร.จ.พ.)

สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา เลขที่ 499 อาคารสุขประพฤติ ถนนประชาชื่น เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ 10800
ศูนย์บริการ (Call Center) โทร. 028315888-9 โทรสาร. 028315889
© 2007 Senate Thailand. Allright reserved.