บล็อกสมาชิกวุฒิสภา
Members of the Senate blog
ชื่อผู้ใช้งาน รหัสผ่าน

ลืมรหัสผ่านคลิ้กที่นี่
  หน้าหลัก เว็บไซต์วุฒิสภา สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา สมาชิกวุฒิสภา รัฐสภา
search
พลเอกชูศักดิ์ เมฆสุวรรณ์ พลเอกชูศักดิ์ เมฆสุวรรณ์ (ปัจจุบัน)  
หน้าหลัก ประวัติและผลงาน บทความ Photo Gallery ติดต่อ

เชื่อมโยงข้อมูลประวัติและผลงาน

ข้อมูลประวัติ

รายการเนื้อหา

folder วิดีโอมัลติมีเดีย
folder บทความน่ารู้เกี่ยวกับวุฒิสภาไทย
folder ผลงานของคณะกรรมาธิการ
folder ความรู้เกี่ยวกับการเมืองไทย


เชื่อมโยงเว็บไซต์


webmail SENATOR 045
จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม 930 ครั้ง
นับตั้งแต่ 12 กรกฎาคม 2562

ข้อมูลประวัติของสมาชิกวุฒิสภา

ประวัติ

วัน เดือน ปีเกิด :: 22 เมษายน 2496
คุณวุฒิ :: วิทยาศาสตรบัณฑิต วิทยาศาสตร์ โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า
ประกาศนียบัตรชั้นสูง หลักสูตรหลักประจำชุดที่ 63 โรงเรียนเสนาธิการทหารบก
ประกาศนียบัตรชั้นสูง หลักสูตรหลักประจำ โรงเรียนเสนาธิการทหารบก
การอบรมและสัมมนา :: หลักสูตรวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร รุ่น 49 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร
อาชีพ :: ข้าราชการบำนาญ
ประสบการณ์ :: คณะกรรมการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง ปี 2560
สมาชิกสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ปี 2558
คณะกรรมการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติตามมติคณะรัฐมนตรี ปี 2558
ผู้บัญชาการสถาบันวิชาการป้องกันประเทศ ปี 2555
ผู้อำนวยการวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ ปี 2553
ผู้บัญชาการโรงเรียนเสนาธิการทหารบก ปี 2549
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ :: มหาปรมาภรณ์ช้างเผือก ( ม.ป.ช.)
มหาวชิรมงกุฎ ( ม.ว.ม.)
เหรียญจักรมาลา ( ร.จ.ม.)
เหรียญพิทักษ์เสรีชน ชั้นที่ 2 ประเภทที่ 2 ( ส.ช.)
จตุตถดิเรกคุณาภรณ์ ( จ.ภ.)

สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา เลขที่ 499 อาคารสุขประพฤติ ถนนประชาชื่น เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ 10800
ศูนย์บริการ (Call Center) โทร. 028315888-9 โทรสาร. 028315889
© 2007 Senate Thailand. Allright reserved.