บล็อกสมาชิกวุฒิสภา
Members of the Senate blog
ชื่อผู้ใช้งาน รหัสผ่าน

ลืมรหัสผ่านคลิ้กที่นี่
  หน้าหลัก เว็บไซต์วุฒิสภา สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา สมาชิกวุฒิสภา รัฐสภา
search
พลเรือเอก ชุมนุม อาจวงษ์ พลเรือเอก ชุมนุม อาจวงษ์ (ปัจจุบัน)  
หน้าหลัก ประวัติและผลงาน บทความ Photo Gallery ติดต่อ

เชื่อมโยงข้อมูลประวัติและผลงาน

ข้อมูลประวัติ

รายการเนื้อหา

folder วิดีโอมัลติมีเดีย
folder บทความน่ารู้เกี่ยวกับวุฒิสภาไทย
folder ผลงานของคณะกรรมาธิการ
folder ความรู้เกี่ยวกับการเมืองไทย

Photo Galleryเชื่อมโยงเว็บไซต์


webmail SENATOR 044
จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม 3,270 ครั้ง
นับตั้งแต่ 13 สิงหาคม 2557

ข้อมูลประวัติของสมาชิกวุฒิสภา

ประวัติ

วัน เดือน ปีเกิด :: 2 ธันวาคม 2497
คุณวุฒิ :: ปริญญาตรี โรงเรียนนายเรือมือร์วิก สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมัน
รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต การจัดการสาธารณะ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
การอบรมและสัมมนา :: หลักสูตรวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร รุ่น 50 วิชาการป้องกันประเทศ
อาชีพ :: รับราชการ
ประสบการณ์ :: รองปลัดกระทรวงกลาโหม ปี
รองประธานคณะกรรมาธิการสามัญพิจารณาศึกษา เสนอแนะ และรวบรวมความเห็นประกอบรัฐธรรมนูญ ปี
สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ปี 2557-2562
ตุลาการศาลทหารสูงสุด ปี 2558
รองประธานคณะกรรมาธิการการคมนาคม และรองประธานคณะอนุกรรมาธิการทางน้ำ และพาณิชย์นาวี ปี
รองประธานกรรมการบริษัทไปรษณีย์ไทยจำกัด ปี 2550
กรรมการบริษัทอู่กรุงเทพ จำกัด ปี 2551
กรรมาธิการการบริหารราชการแผ่นดิน และประธานคณะอนุกรรมาธิการกำกับดูแลการบริหารราชการแผ่นดิน ปี
ผุ้บัญชาการทัพเรือภาคที่ 3 กองทัพเรือ ปี 2552
เจ้ากรมสื่อสารเทคโนโลยีสารสนเทศทหารเรือ ปี 2549
ประธานคณะกรรมการศึกษาแนวทางการบริหารจัดการเชิงบรรณาการระหว่างหน่วยงานภาครัฐ ปี
ประธานกลุ่มมิตรภาพสมาชิกรัฐสภาไทย-เยอรมัน ปี
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ :: มหาปรมาภรณ์ช้างเผือก ( ม.ป.ช.)
มหาวชิรมงกุฎ ( ม.ว.ม.)

สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา เลขที่ 499 อาคารสุขประพฤติ ถนนประชาชื่น เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ 10800
ศูนย์บริการ (Call Center) โทร. 028315888-9 โทรสาร. 028315889
© 2007 Senate Thailand. Allright reserved.