บล็อกสมาชิกวุฒิสภา
Members of the Senate blog
ชื่อผู้ใช้งาน รหัสผ่าน

ลืมรหัสผ่านคลิ้กที่นี่
  หน้าหลัก เว็บไซต์วุฒิสภา สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา สมาชิกวุฒิสภา รัฐสภา
search
ว่าที่ร้อยตรี เชิดศักดิ์ จำปาเทศ ว่าที่ร้อยตรี เชิดศักดิ์ จำปาเทศ (ปัจจุบัน)  
หน้าหลัก ประวัติและผลงาน บทความ Photo Gallery ติดต่อ

เชื่อมโยงข้อมูลประวัติและผลงาน

ข้อมูลประวัติ

รายการเนื้อหา

folder วิดีโอมัลติมีเดีย
folder บทความน่ารู้เกี่ยวกับวุฒิสภาไทย
folder ผลงานของคณะกรรมาธิการ
folder ความรู้เกี่ยวกับการเมืองไทย


เชื่อมโยงเว็บไซต์


webmail SENATOR 047
จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม 1,519 ครั้ง
นับตั้งแต่ 12 กรกฎาคม 2562

ข้อมูลประวัติของสมาชิกวุฒิสภา

ประวัติ

วัน เดือน ปีเกิด :: 1 มกราคม 2497
คุณวุฒิ :: ศิลปศาสตร์บัณฑิต รัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
พัฒนบริหารศาสตร์มหาบัณฑิต รัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
การอบรมและสัมมนา :: นายอำเภอ รุ่น 37 วิทยาลัยการปกครอง กระทรวงมหาดไทย
นักปกครองระดับสูง รุ่น 40 วิทยาลัยการปกครอง กระทรวงมหาดไทย
พัฒนาสมรรถนะเพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลิศ รุ่น 3 สถาบันเอไอที
อาชีพ :: ข้าราชการบำนาญ
ประสบการณ์ :: ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ปี 2557-2559
ผู้ว่าราชการจังหวัดระนอง ปี
ปลัดอำเภอ 20 ปี ปี
นายอำเภอ 5 อำเภอ ปี
ผู้ตรวจราชการกรมการปกครอง ปี
ปลัดจังหวัด ปี
รองผู้ว่าราชการจังหวัด ปี
ผู้ว่าราชการจังหวัด ปี
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ :: เหรียญราชการชายแดน ( ช.ด.)
เหรียญพิทักษ์เสรีชน ชั้นที่ 1 ( ส.ช.)
มหาปรมาภรณ์ช้างเผือก ( ม.ป.ช.)
มหาวชิรมงกุฎ ( ม.ว.ม.)
ประถมาภรณ์ช้างเผือก ( ป.ช.)
เหรียญจักรพรรดิมาลา ( ร.จ.พ.)
เหรียญกาชาดสมนาคุณ ชั้นที่ 1 ( )

สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา เลขที่ 499 อาคารสุขประพฤติ ถนนประชาชื่น เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ 10800
ศูนย์บริการ (Call Center) โทร. 028315888-9 โทรสาร. 028315889
© 2007 Senate Thailand. Allright reserved.