บล็อกสมาชิกวุฒิสภา
Members of the Senate blog
ชื่อผู้ใช้งาน รหัสผ่าน

ลืมรหัสผ่านคลิ้กที่นี่
  หน้าหลัก เว็บไซต์วุฒิสภา สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา สมาชิกวุฒิสภา รัฐสภา
search
นายเจน นำชัยศิริ นายเจน นำชัยศิริ (ปัจจุบัน)  
หน้าหลัก ประวัติและผลงาน บทความ Photo Gallery ติดต่อ

เชื่อมโยงข้อมูลประวัติและผลงาน

ข้อมูลประวัติ

รายการเนื้อหา

folder วิดีโอมัลติมีเดีย
folder บทความน่ารู้เกี่ยวกับวุฒิสภาไทย
folder ผลงานของคณะกรรมาธิการ
folder ความรู้เกี่ยวกับการเมืองไทย


เชื่อมโยงเว็บไซต์


webmail SENATOR 027
จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม 1,388 ครั้ง
นับตั้งแต่ 18 ตุลาคม 2559

ข้อมูลประวัติของสมาชิกวุฒิสภา

ประวัติ

วัน เดือน ปีเกิด :: 27 พฤษภาคม 2499
คุณวุฒิ :: วิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต เครื่องกล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
MASTER OF SCIENCE MECHANICAL ENGINEERING Stanford University ,U.S.A.
MASTER OF SCIENCE INDUSTRIAL ENGINEERING Stanford University ,U.S.A.
ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยอีสต์เทิร์นเอเชีย
ปริญญาวิศวกรรมศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ วิศวกรรมสิ่งทอ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
การอบรมและสัมมนา :: หลักสูตร การป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐร่วมเอกชน รุ่น 17 (วปอ. 2547) วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ
หลักสูตร ผู้บริหารระดับสูงด้านวิทยาการพลังงาน รุ่น วพน. รุ่น 2 สถาบันวิทยาการพลังงาน
หลักสูตร ผู้บริหารระดับสูง รุ่น วตท. รุ่น 23 สถาบันวิทยาการตลาดทุน
อาชีพ :: นักการเมือง
ประสบการณ์ :: สมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ ปี 2557
ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ปี 2559-2561
สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ปี 2559
กรรมการสถาบันบริหารกองทุนพลังงาน ปี 2555-2562
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ องค์การบริหารจัดก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) (อบก.) ปี 2555-2562
กรรมการอิสระ บมจ.ไทยออยล์ ปี 2560-2562
กรรมการผู้ทรงวุฒิด้านอุตสาหกรรมสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ปี 2560-2562
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ :: ทวีติยาภรณ์ช้างเผือก ( ท.ช.)
จตุตถดิเรกคุณาภรณ์ ( จ.ภ.)
เบญจมาภรณ์มงกุฎไทย ( บ.ม.)

สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา เลขที่ 499 อาคารสุขประพฤติ ถนนประชาชื่น เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ 10800
ศูนย์บริการ (Call Center) โทร. 028315888-9 โทรสาร. 028315889
© 2007 Senate Thailand. Allright reserved.