บล็อกสมาชิกวุฒิสภา
Members of the Senate blog
ชื่อผู้ใช้งาน รหัสผ่าน

ลืมรหัสผ่านคลิ้กที่นี่
  หน้าหลัก เว็บไซต์วุฒิสภา สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา สมาชิกวุฒิสภา รัฐสภา
search
พลเอก ชาตอุดม ติตถะสิริ พลเอก ชาตอุดม ติตถะสิริ (ปัจจุบัน)  
หน้าหลัก ประวัติและผลงาน บทความ Photo Gallery ติดต่อ

เชื่อมโยงข้อมูลประวัติและผลงาน

ข้อมูลประวัติ

รายการเนื้อหา

folder วิดีโอมัลติมีเดีย
folder บทความน่ารู้เกี่ยวกับวุฒิสภาไทย
folder ผลงานของคณะกรรมาธิการ
folder ความรู้เกี่ยวกับการเมืองไทย


เชื่อมโยงเว็บไซต์


webmail SENATOR 043
จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม 1,336 ครั้ง
นับตั้งแต่ 13 สิงหาคม 2557

ข้อมูลประวัติของสมาชิกวุฒิสภา

ประวัติ

วัน เดือน ปีเกิด :: 31 ตุลาคม 2499
คุณวุฒิ :: วิทยาศาสตรบัณฑิต โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า
ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต การเมืองการปกครอง โรงเรียนเสนาธิการทหารบก
การอบรมและสัมมนา :: หลักสูตรวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร รุ่น 53 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร
หลักสูตร วิทยาการตลาดทุน รุ่น 18 สถาบันวิทยาการตลาดทุน
หลักสูตรวิทยาการด้านการพลังงาน รุ่น 9 สถาบันวิทยาการพลังงาน
อาชีพ :: ข้าราชการบำนาญกระทรวงกลาโหม
ประสบการณ์ :: สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ปี 2557
กรรมการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค กระทรวงมหาดไทย ปี 2557
กรรมการ บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ปี 2558
กรรมการ บริษัท การท่าอากาศยาน จำกัด (มหาชน) ปี 2560
ผู้รับผิดชอบการงบประมาณในกองทัพบก ปี
เป็นคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่าง พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีของ สนช.(ปีงบประมาณ 2558-2562 ปี
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ :: มหาปรมาภรณ์ช้างเผือก ( ม.ป.ช.)
มหาวชิรมงกุฎ ( ม.ว.ม.)

เหรียญพิทักษ์เสรีชน ชั้นที่ 2 ประเภทที่ 2
เหรียญราชการชายแดน
เหรียญจักรมาลา
สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา เลขที่ 499 อาคารสุขประพฤติ ถนนประชาชื่น เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ 10800
ศูนย์บริการ (Call Center) โทร. 028315888-9 โทรสาร. 028315889
© 2007 Senate Thailand. Allright reserved.