บล็อกสมาชิกวุฒิสภา
Members of the Senate blog
ชื่อผู้ใช้งาน รหัสผ่าน

ลืมรหัสผ่านคลิ้กที่นี่
  หน้าหลัก เว็บไซต์วุฒิสภา สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา สมาชิกวุฒิสภา รัฐสภา
search
พลตำรวจเอก ชัชวาลย์ สุขสมจิตร์ พลตำรวจเอก ชัชวาลย์ สุขสมจิตร์ (ปัจจุบัน)  
หน้าหลัก ประวัติและผลงาน บทความ Photo Gallery ติดต่อ

เชื่อมโยงข้อมูลประวัติและผลงาน

ข้อมูลประวัติ

รายการเนื้อหา

folder วิดีโอมัลติมีเดีย
folder บทความน่ารู้เกี่ยวกับวุฒิสภาไทย
folder ผลงานของคณะกรรมาธิการ
folder ความรู้เกี่ยวกับการเมืองไทย


เชื่อมโยงเว็บไซต์


webmail SENATOR 039
จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม 1,786 ครั้ง
นับตั้งแต่ 13 สิงหาคม 2557

ข้อมูลประวัติของสมาชิกวุฒิสภา

ประวัติ

วัน เดือน ปีเกิด :: 24 ตุลาคม 2497
คุณวุฒิ :: รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต รัฐประศาสนศาสตร์ โรงเรียนนายร้อยตำรวจ (นรต.30)
รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต รัฐประศาสนศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
การอบรมและสัมมนา :: การป้องกันราชอาณาจักร รุ่น 43 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร
บริหารระบวนการยุติธรรมระดับสูง รุ่น 4 สถาบันพัฒนาข้าราชการตุลากร
การบริหารงานตำรวจชั้นสูง รุ่น 16 พัฒนาข้าราชการตำรวจ
อาชีพ :: ข้าราชการการเมือง
ประสบการณ์ :: ปลัดกระทรวงยุติธรรม ปี
สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ปี 2557
อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ ปี
รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ ปี
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ :: มหาปรมาภรณ์ช้างเผือก ( ม.ป.ช.)
มหาวชิรมงกุฎ ( ม.ว.ม.)

สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา เลขที่ 499 อาคารสุขประพฤติ ถนนประชาชื่น เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ 10800
ศูนย์บริการ (Call Center) โทร. 028315888-9 โทรสาร. 028315889
© 2007 Senate Thailand. Allright reserved.