บล็อกสมาชิกวุฒิสภา
Members of the Senate blog
ชื่อผู้ใช้งาน รหัสผ่าน

ลืมรหัสผ่านคลิ้กที่นี่
  หน้าหลัก เว็บไซต์วุฒิสภา สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา สมาชิกวุฒิสภา รัฐสภา
search
พลเอก ฉัตรเฉลิม เฉลิมสุข พลเอก ฉัตรเฉลิม เฉลิมสุข (ปัจจุบัน)  
หน้าหลัก ประวัติและผลงาน บทความ Photo Gallery ติดต่อ

เชื่อมโยงข้อมูลประวัติและผลงาน

ข้อมูลประวัติ

รายการเนื้อหา

folder วิดีโอมัลติมีเดีย
folder บทความน่ารู้เกี่ยวกับวุฒิสภาไทย
folder ผลงานของคณะกรรมาธิการ
folder ความรู้เกี่ยวกับการเมืองไทย


เชื่อมโยงเว็บไซต์


webmail SENATOR 029
จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม 1,260 ครั้ง
นับตั้งแต่ 13 สิงหาคม 2557

ข้อมูลประวัติของสมาชิกวุฒิสภา

ประวัติ

วัน เดือน ปีเกิด :: 7 สิงหาคม 2498
คุณวุฒิ :: ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต การทหาร โรงเรียนเสนาธิการทหารบก
วิทยาศาสตรบัณฑิต โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า
การอบรมและสัมมนา :: หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐร่วมเอกชน รุ่น 21 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร
อาชีพ :: ข้าราชการการเมือง
ประสบการณ์ :: สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ปี 2557
ผู้ช่วยเสนาธิการทหารบก ปี 2555
รองเสนาธิการทหารบก ปี 2556
เสนาธิการทหารบก ปี 2557
ประธานกรรมการ บริษัท อสมท. จำกัด (มหาชน) ปี 2558
ประธานกรรมการ การยางแห่งประเทศไทย ปี 2559
กรรมการ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ปี
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ :: มหาปรมาภรณ์ช้างเผือก ( ม.ป.ช.)
มหาวชิรมงกุฎ ( ม.ว.ม.)

สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา เลขที่ 499 อาคารสุขประพฤติ ถนนประชาชื่น เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ 10800
ศูนย์บริการ (Call Center) โทร. 028315888-9 โทรสาร. 028315889
© 2007 Senate Thailand. Allright reserved.