บล็อกสมาชิกวุฒิสภา
Members of the Senate blog
ชื่อผู้ใช้งาน รหัสผ่าน

ลืมรหัสผ่านคลิ้กที่นี่
  หน้าหลัก เว็บไซต์วุฒิสภา สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา สมาชิกวุฒิสภา รัฐสภา
search
พลเอกฉัตรชัย สาริกัลยะ พลเอกฉัตรชัย สาริกัลยะ (ปัจจุบัน)  
หน้าหลัก ประวัติและผลงาน บทความ Photo Gallery ติดต่อ

เชื่อมโยงข้อมูลประวัติและผลงาน

ข้อมูลประวัติ

รายการเนื้อหา

folder วิดีโอมัลติมีเดีย
folder บทความน่ารู้เกี่ยวกับวุฒิสภาไทย
folder ผลงานของคณะกรรมาธิการ
folder ความรู้เกี่ยวกับการเมืองไทย


เชื่อมโยงเว็บไซต์


webmail SENATOR 030
จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม 851 ครั้ง
นับตั้งแต่ 3 กรกฎาคม 2562

ข้อมูลประวัติของสมาชิกวุฒิสภา

ประวัติ

วัน เดือน ปีเกิด :: 5 สิงหาคม 2498
คุณวุฒิ :: วิทยาศาสตร์บัณฑิต โรงเรียนนายร้อยพระจอมเกล้า
รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา
รัฐประศาสนศาสตร์บัณฑิต ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา
การอบรมและสัมมนา :: หลักสูตรวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร รุ่น 50
อาชีพ :: ข้าราชการการเมือง
ประสบการณ์ :: สมาชิกวุฒิสภา ปี 2562
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ปี 2557
รองผู้บัญชาการทหารบก ปี
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ปี 2558
รองนายกรัฐมนตรี ปี 2560
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ปี
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ :: มหาปรมาภรณ์ช้างเผือก ( ม.ป.ช.)
มหาวชิรมงกุฎ ( ม.ว.ม.)

สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา เลขที่ 499 อาคารสุขประพฤติ ถนนประชาชื่น เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ 10800
ศูนย์บริการ (Call Center) โทร. 028315888-9 โทรสาร. 028315889
© 2007 Senate Thailand. Allright reserved.