บล็อกสมาชิกวุฒิสภา
Members of the Senate blog
ชื่อผู้ใช้งาน รหัสผ่าน

ลืมรหัสผ่านคลิ้กที่นี่
  หน้าหลัก เว็บไซต์วุฒิสภา สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา สมาชิกวุฒิสภา รัฐสภา
search
นายเฉลิมชัย เฟื่องคอน นายเฉลิมชัย เฟื่องคอน (ปัจจุบัน)  
หน้าหลัก ประวัติและผลงาน บทความ Photo Gallery ติดต่อ

เชื่อมโยงข้อมูลประวัติและผลงาน

ข้อมูลประวัติ

รายการเนื้อหา

folder วิดีโอมัลติมีเดีย
folder บทความน่ารู้เกี่ยวกับวุฒิสภาไทย
folder ผลงานของคณะกรรมาธิการ
folder ความรู้เกี่ยวกับการเมืองไทย


เชื่อมโยงเว็บไซต์


webmail SENATOR 034
จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม 1,562 ครั้ง
นับตั้งแต่ 3 กรกฎาคม 2562

ข้อมูลประวัติของสมาชิกวุฒิสภา

ประวัติ

วัน เดือน ปีเกิด :: 10 ตุลาคม 2495
คุณวุฒิ :: ศิลปศาสตรบัณฑิต รัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
พัฒนบริหารศาสตรมหาบัณฑิต รัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
การอบรมและสัมมนา :: หลักสูตรโรงเรียนนายอำเภอ รุ่น 28 กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย
หลักสูตรนักปกครองระดับสูง รุ่น 30 กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย
อาชีพ :: ข้าราชการ
ประสบการณ์ :: สมาชิกสภาปฎิรูปแห่งชาติ ปี 2557-2558
ผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ ปี
กรรมาธิการปฏิรูปการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ปี 2558
รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ ปี
รองผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร ปี
รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน ปี
รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ ปี
ปลัดจังหวัดยโสธร 2 ปี ปี
นายอำเภอ 16 ปี ปี
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ :: มหาปรมาภรณ์ช้างเผือก ( ม.ป.ช.)
มหาวชิรมงกุฎ ( ม.ว.ม.)
ประถมาภรณ์ช้างเผือก ( ป.ช.)
จตุตถดิเรกคุณาภรณ์ ( จ.ภ.)

สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา เลขที่ 499 อาคารสุขประพฤติ ถนนประชาชื่น เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ 10800
ศูนย์บริการ (Call Center) โทร. 028315888-9 โทรสาร. 028315889
© 2007 Senate Thailand. Allright reserved.