บล็อกสมาชิกวุฒิสภา
Members of the Senate blog
ชื่อผู้ใช้งาน รหัสผ่าน

ลืมรหัสผ่านคลิ้กที่นี่
  หน้าหลัก เว็บไซต์วุฒิสภา สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา สมาชิกวุฒิสภา รัฐสภา
search
พลอากาศตรี เฉลิมชัย เครืองาม พลอากาศตรี เฉลิมชัย เครืองาม (ปัจจุบัน)  
หน้าหลัก ประวัติและผลงาน บทความ Photo Gallery ติดต่อ

เชื่อมโยงข้อมูลประวัติและผลงาน

ข้อมูลประวัติ

รายการเนื้อหา

folder วิดีโอมัลติมีเดีย
folder บทความน่ารู้เกี่ยวกับวุฒิสภาไทย
folder ผลงานของคณะกรรมาธิการ
folder ความรู้เกี่ยวกับการเมืองไทย


เชื่อมโยงเว็บไซต์


webmail SENATOR 032
จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม 1,229 ครั้ง
นับตั้งแต่ 13 ตุลาคม 2556

ข้อมูลประวัติของสมาชิกวุฒิสภา

ประวัติ

วัน เดือน ปีเกิด :: 23 สิงหาคม 2499
คุณวุฒิ :: วิทยาศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยมหิดล
ประกาศนียบัตรแพทย์เวชศาสตร์การบิน กรมการแพทย์ทหารอากาศ
หลักสูตรเสนาธิการทหารอากาศ กองทัพอากาศ
แพทยศาสตรบัณฑิต แพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
ประกาศนียบัตรทางการแพทย์ชั้นสูง อายุรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านระบบประสาทและสมอง ประสาทวิทยา แพทยสภา
ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ รัฐศาสตร์ มหาวิทยามหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย
การอบรมและสัมมนา :: หลักสูตรวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักรร่วมเอกชน รุ่น วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร
Attending elinician in Neurology รุ่น Mayoclinie, Minnesota
อาชีพ :: ข้าราชการบำนาญ
ประสบการณ์ :: สมาชิกวุฒิสภา ปี 2554-2557
สมาชิกวุฒิสภา ปี 2554-2557
ที่ปรึกษาผุ้ทรงคุณวุฒิรองนายกรัฐมนตรี ปี 2545-2549
สมาชิกวุฒิสภา ปี 2562
สมาชิกสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ปี 2558-2560
ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์กรรมาธิการสาธารสุข สนช. ปี 2557-2559
กรรมาธิการสาธารณสุข วุฒิสภา ปี 2554-2557
กรรมาธิการสาธารณสุข สปท. ปี 2558-2560
กรรมาธิการศาสนา ศิลปะวัฒนธรรม วุฒิสภา ปี 2554-2557
ที่ปรึกษาผู้ทรงคุณวุฒิ คณะกรรมาธิการคุ้มครองผู้บริโภค สภาผู้แทนราษฎร ปี 2549
อนุกรรมาธิการในคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ ปี 2545-2549
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ :: มหาปรมาภรณ์ช้างเผือก ( ม.ป.ช.)
มหาวชิรมงกุฎ ( ม.ว.ม.)

สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา เลขที่ 499 อาคารสุขประพฤติ ถนนประชาชื่น เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ 10800
ศูนย์บริการ (Call Center) โทร. 028315888-9 โทรสาร. 028315889
© 2007 Senate Thailand. Allright reserved.