บล็อกสมาชิกวุฒิสภา
Members of the Senate blog
ชื่อผู้ใช้งาน รหัสผ่าน

ลืมรหัสผ่านคลิ้กที่นี่
  หน้าหลัก เว็บไซต์วุฒิสภา สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา สมาชิกวุฒิสภา รัฐสภา
search
พลตำรวจเอก จักรทิพย์ ชัยจินดา พลตำรวจเอก จักรทิพย์ ชัยจินดา (ปัจจุบัน)  
หน้าหลัก ประวัติและผลงาน บทความ Photo Gallery ติดต่อ

เชื่อมโยงข้อมูลประวัติและผลงาน

ข้อมูลประวัติ

รายการเนื้อหา

folder วิดีโอมัลติมีเดีย
folder บทความน่ารู้เกี่ยวกับวุฒิสภาไทย
folder ผลงานของคณะกรรมาธิการ
folder ความรู้เกี่ยวกับการเมืองไทย


เชื่อมโยงเว็บไซต์


webmail SENATOR 019
จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม 4,129 ครั้ง
นับตั้งแต่ 13 สิงหาคม 2557

ข้อมูลประวัติของสมาชิกวุฒิสภา

ประวัติ

วัน เดือน ปีเกิด :: 19 ตุลาคม 2502
คุณวุฒิ :: รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต โรงเรียนนายร้อยตำรวจ
Master of Public Administration บริหารรัฐกิจ Kentucky State University
การอบรมและสัมมนา :: หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง (วตท.) รุ่น 13 สถาบันวิทยาการตลาดทุน
หลักสูตรผู้บริหารกระบวนการยุติธรรมระดับสูง รุ่น 14 สถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม
หลักสูตรวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร รุ่น 49 สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ
FBI National Academy รุ่น 215 Quantico, VA, USA
อาชีพ :: ข้าราชการตำรวจ
ประสบการณ์ :: ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ ปี 2558
รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ ปี 2557
ผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ ปี 2555
ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 9 ปี 2554
ผู้บัญชาการตำรวจนครบาล ปี 2553
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ :: มหาปรมาภรณ์ช้างเผือก ( ม.ป.ช.)
มหาวชิรมงกุฎ ( ม.ว.ม.)
เหรียญจักรมาลา ( ร.จ.ม.)

สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา เลขที่ 499 อาคารสุขประพฤติ ถนนประชาชื่น เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ 10800
ศูนย์บริการ (Call Center) โทร. 028315888-9 โทรสาร. 028315889
© 2007 Senate Thailand. Allright reserved.