บล็อกสมาชิกวุฒิสภา
Members of the Senate blog
ชื่อผู้ใช้งาน รหัสผ่าน

ลืมรหัสผ่านคลิ้กที่นี่
  หน้าหลัก เว็บไซต์วุฒิสภา สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา สมาชิกวุฒิสภา รัฐสภา
search
พลเรือเอก ชัยวัฒน์ เอี่ยมสมุทร พลเรือเอก ชัยวัฒน์ เอี่ยมสมุทร (ปัจจุบัน)  
หน้าหลัก ประวัติและผลงาน บทความ Photo Gallery ติดต่อ

เชื่อมโยงข้อมูลประวัติและผลงาน

ข้อมูลประวัติ

รายการเนื้อหา

folder วิดีโอมัลติมีเดีย
folder บทความน่ารู้เกี่ยวกับวุฒิสภาไทย
folder ผลงานของคณะกรรมาธิการ
folder ความรู้เกี่ยวกับการเมืองไทย


เชื่อมโยงเว็บไซต์


webmail SENATOR 041
จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม 1,403 ครั้ง
นับตั้งแต่ 13 สิงหาคม 2557

ข้อมูลประวัติของสมาชิกวุฒิสภา

ประวัติ

วัน เดือน ปีเกิด :: 8 มีนาคม 2497
คุณวุฒิ :: วิทยาศาสตรบัณฑิต ด้านการทหาร โรงเรียนนายเรือ รุ่นที่ 69
การอบรมและสัมมนา :: เสนาธิการทหารเรือ รุ่น โรงเรียนเสนาธิการทหารเรือ
วิทยาลัยการทัพเรือ รุ่น สถาบันวิชาการทหารเรือชั้นสูง กองทัพเรือ
วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร รุ่น 50 สถาบันป้องกันประเทศ กองบัญชาการทหารสูงสุด
อาชีพ :: รับราชการ
ประสบการณ์ :: สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ปี 2557
ผู้บังคับการ ธ.ล. รัตนโกสินทร์ ปี 2531-2533
ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง ปี 2547
ผู้ช่วยเสนาธิการทหารเรือ ปี 2552
ผู้บังชาการโรงเรียนนายเรือ ปี 2553
ประธานคณะที่ปรึกษากองทัพเรือ ปี 2556
ตุลาการศาลทหารกลาง ปี 2547
ราชองครักษ์พิเศษ ปี 2554
เจ้ากรมช่างโยธาทหารเรือ ปี
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ :: เหรียญราชการชายแดน ( ช.ด.)
เหรียญพิทักษ์เสรีชน ชั้นที่ 1 ( ส.ช.)
มหาปรมาภรณ์ช้างเผือก ( ม.ป.ช.)
มหาวชิรมงกุฎ ( ม.ว.ม.)
เหรียญจักรพรรดิมาลา ( ร.จ.พ.)

สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา เลขที่ 499 อาคารสุขประพฤติ ถนนประชาชื่น เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ 10800
ศูนย์บริการ (Call Center) โทร. 028315888-9 โทรสาร. 028315889
© 2007 Senate Thailand. Allright reserved.