บล็อกสมาชิกวุฒิสภา
Members of the Senate blog
ชื่อผู้ใช้งาน รหัสผ่าน

ลืมรหัสผ่านคลิ้กที่นี่
  หน้าหลัก เว็บไซต์วุฒิสภา สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา สมาชิกวุฒิสภา รัฐสภา
search
พลเอก บุญสร้าง เนียมประดิษฐ์ พลเอก บุญสร้าง เนียมประดิษฐ์ (ปัจจุบัน)  
หน้าหลัก ประวัติและผลงาน บทความ Photo Gallery ติดต่อ

เชื่อมโยงข้อมูลประวัติและผลงาน

ข้อมูลประวัติ

รายการเนื้อหา

folder วิดีโอมัลติมีเดีย
folder บทความน่ารู้เกี่ยวกับวุฒิสภาไทย
folder ผลงานของคณะกรรมาธิการ
folder ความรู้เกี่ยวกับการเมืองไทย


เชื่อมโยงเว็บไซต์


webmail SENATOR 095
จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม 967 ครั้ง
นับตั้งแต่ 14 สิงหาคม 2557

ข้อมูลประวัติของสมาชิกวุฒิสภา

ประวัติ

วัน เดือน ปีเกิด :: 15 มกราคม 2491
คุณวุฒิ :: ปริญญาตรี โรงเรียนนายร้อยสหรัฐอเมริกา (West Point)
วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต วิศวกรรมเครื่องกล Massachusetts Institute of Technology (MIT)
วิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต วิศวกรรมโครงสร้าง Asian Institute of Technology (AIT)
การอบรมและสัมมนา :: การป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) รุ่น 36 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ
ผู้บริหารระดับสูงสถาบันวิทยาการตลาดทุน รุ่น 8 สถาบันวิทยาการตลาดทุน
อาชีพ :: สมาชิกรัฐสภา
ประสบการณ์ :: สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ปี 2557-2562
ผู้บัญชาการทหารสูงสุด ปี 2549-2551
รองผู้บัญชาการทหารสูงสุด ปี 2548-2549
เสนาธิการทหาร ปี 2546-2548
ผู้อำนวยการสำนักนโยบายและแผนกลาโหม ปี 2545-2546
เจ้ากรมยุทธการทหาร ปี 2544-2545
ผู้บัญชาการกองกำลังรักษาสันติภาพในภารกิจบริหารการถ่ายโอนอำนาจของสหประชาชาติในติมอร์ตะวันออก (UNTAET, PKF, Force Commander) ปี
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ :: มหาปรมาภรณ์ช้างเผือก ( ม.ป.ช.)
มหาวชิรมงกุฎ ( ม.ว.ม.)

สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา เลขที่ 499 อาคารสุขประพฤติ ถนนประชาชื่น เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ 10800
ศูนย์บริการ (Call Center) โทร. 028315888-9 โทรสาร. 028315889
© 2007 Senate Thailand. Allright reserved.