บล็อกสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
Members of the National Legislative Assembly blog
ชื่อผู้ใช้งาน รหัสผ่าน

ลืมรหัสผ่านคลิ้กที่นี่
  หน้าหลัก เว็บไซต์สภานิติบัญญัติแห่งชาติ สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ รัฐสภา
search
พลเอก ธนเกียรติ ชอบชื่นชม พลเอก ธนเกียรติ ชอบชื่นชม (ปัจจุบัน)  
หน้าหลัก ประวัติและผลงาน บทความ Photo Gallery ติดต่อ

เชื่อมโยงข้อมูลประวัติและผลงาน

ข้อมูลประวัติ

รายการเนื้อหา

folder วิดีโอมัลติมีเดีย
folder บทความน่ารู้เกี่ยวกับวุฒิสภาไทย
folder ดาวน์โหลดเอกสารการประชุม
folder ผลงานของคณะกรรมาธิการ
folder ความรู้เกี่ยวกับการเมืองไทย


เชื่อมโยงเว็บไซต์


webmail SENATOR 061
จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม 2,312 ครั้ง
นับตั้งแต่ 7 กุมภาพันธ์ 2560

ข้อมูลประวัติของสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ

Share

ประวัติ

วัน เดือน ปีเกิด :: 28 มกราคม 2502
คุณวุฒิ :: วิทยาศาสตรบัณฑิต (การทหาร) โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า
รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
รัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฎวไลอลงกรณ์
การอบรมและสัมมนา :: การป้องกันราชอาณาจักร
ผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการลงทุน
วิทยาลัยการทัพฝรั่งเศส
สถานที่ติดต่อ :: 38/6   ถนน   ซอย ซ.ลาดพร้าว 15   แขวง/ตำบล แขวงจอมพล   เขต/อำเภอ เขตจตุจักร   จังหวัด กรุงเทพมหานคร   รหัสไปรษณีย์ 10900
อาชีพ :: รับราชการทหาร
ประสบการณ์ :: อนุกรรมการวิเคราะห์แผนการดำเนินงานประจำปีของพรรคการเมืองแทนตำแหน่งที่ว่าง พ.ศ. 2552
กรรมการด้านกิจการพรรคการเมืองและการออกเสียงประชามติ พ.ศ. 2552
อนุกรรมการวินิจฉัยเรื่องคัดค้านและปัญหาหรือข้อโต้แย้ง คณะที่ 15 พ.ศ. 2552
นายทหารพิเศษประจำหน่วยทหารรักษาพระองค์ ม.พัน 1 รอ. พ.ศ. 2552
นายทหารพิเศษประจำหน่วยทหารรักษาพระองค์ ร.1 รอ. พ.ศ. 2559
ตุลาการทหารกรุงเทพ พ.ศ. 2558
ตุลาการทหารกลาง พ.ศ. 2559
ราชองครักษ์เวร พ.ศ. 2558
ราชองครักษ์เวร CAT-904 พ.ศ. 2559
ผู้บังคับกรมนักเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า
ผู้อำนวยการกองข่าว กองทัพน้อยที่ 1
ผู้ชำนาญการสำนักปลัดกระทรวงมกลาโหม
ผู้ช่วยผู้บัญชาการศูนย์รักษาความปลอดภัย
รองผู้บัญชาการศูนย์รักษาความปลอดภัย
ผู้บัญชาการศูนย์รักษาความปลอดภัย พ.ศ. 2561
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ :: มหาวชิรมงกุฎ ( ม.ว.ม. )
ประถมาภรณ์ช้างเผือก ( ป.ช. )

สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ถนนอู่ทองใน เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 โทร 0 2244 1500
เลขที่ 499 อาคารสุขประพฤติ ถนนประชาชื่น เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ 10800 | ศูนย์บริการ (Call Center) โทร. 022441777-8 โทรสาร. 022441779
© 2007 Senate Thailand. Allright reserved.