บล็อกสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
Members of the National Legislative Assembly blog
ชื่อผู้ใช้งาน รหัสผ่าน

ลืมรหัสผ่านคลิ้กที่นี่
  หน้าหลัก เว็บไซต์สภานิติบัญญัติแห่งชาติ สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ รัฐสภา
search
นายแถมสิน รัตนพันธุ์ นายแถมสิน รัตนพันธุ์ (ปัจจุบัน)  
หน้าหลัก ประวัติและผลงาน บทความ Photo Gallery ติดต่อ

เชื่อมโยงข้อมูลประวัติและผลงาน

ข้อมูลประวัติ

รายการเนื้อหา

folder วิดีโอมัลติมีเดีย
folder บทความน่ารู้เกี่ยวกับวุฒิสภาไทย
folder ดาวน์โหลดเอกสารการประชุม
folder ผลงานของคณะกรรมาธิการ
folder ความรู้เกี่ยวกับการเมืองไทย


เชื่อมโยงเว็บไซต์


webmail SENATOR 196
จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม 2,529 ครั้ง
นับตั้งแต่ 7 ตุลาคม 2557

ข้อมูลประวัติของสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ

Share

ประวัติ

วัน เดือน ปีเกิด :: 4 ธันวาคม 2472
คุณวุฒิ :: ปริญญาตรี วิชาการบริหารหนังสือพิมพ์ สถาบันหนังสือพิมพ์นานาชาติ กรุงเบอร์ลิน
พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ ธรรมนิเทศน์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย
การอบรมและสัมมนา :: นักบริหารระดับอธิบดี
การเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตย (ปปร.)
ผู้บริหารระดับสูงสถาบันวิทยาลัยการตลาด
สถานที่ติดต่อ :: 224   ถนน อรุณอมรินทร์   ซอย   แขวง/ตำบล วัดกัลยาณ์   เขต/อำเภอ เขตธนบุรี   จังหวัด กรุงเทพมหานคร   รหัสไปรษณีย์ 10600
อาชีพ :: ข้าราชการบำนาญ /ผู้ผลิตรายการโทรทัศน์
ประสบการณ์ :: ที่ปรึกษานายกรัฐมนตรี
รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรี
ผู้ตรวจการรัฐวิสาหกิจ กระทรวงคมนาคม
สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ชุดที่ 1 พ.ศ. 2516-2519
สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ พ.ศ. 2549 - 2550
สมาชิกสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ชุดที่1 พ.ศ. 2545-2547
กรรมการรักษาการอำนวยการองค์การส่งเสริมกีฬาแห่งประเทศไทย
หัวหน้านักข่าว หัวหน้ากองบรรณาธิการ
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ :: ประถมาภรณ์ช้างเผือก ( ป.ช. )
ประถมาภรณ์มงกุฎไทย ( ป.ม. )

สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ถนนอู่ทองใน เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 โทร 0 2244 1500
เลขที่ 499 อาคารสุขประพฤติ ถนนประชาชื่น เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ 10800 | ศูนย์บริการ (Call Center) โทร. 022441777-8 โทรสาร. 022441779
© 2007 Senate Thailand. Allright reserved.