บล็อกสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
Members of the National Legislative Assembly blog
ชื่อผู้ใช้งาน รหัสผ่าน

ลืมรหัสผ่านคลิ้กที่นี่
  หน้าหลัก เว็บไซต์สภานิติบัญญัติแห่งชาติ สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ รัฐสภา
search
พลเอก ธีรเดช มีเพียร พลเอก ธีรเดช มีเพียร (ปัจจุบัน)  
หน้าหลัก ประวัติและผลงาน บทความ Photo Gallery ติดต่อ

เชื่อมโยงข้อมูลประวัติและผลงาน

ข้อมูลประวัติ

รายการเนื้อหา

folder วิดีโอมัลติมีเดีย
folder บทความน่ารู้เกี่ยวกับวุฒิสภาไทย
folder ดาวน์โหลดเอกสารการประชุม
folder ผลงานของคณะกรรมาธิการ
folder ความรู้เกี่ยวกับการเมืองไทย


เชื่อมโยงเว็บไซต์


webmail SENATOR 063
จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม 3,390 ครั้ง
นับตั้งแต่ 13 สิงหาคม 2557

ข้อมูลประวัติของสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ

Share

ประวัติ

วัน เดือน ปีเกิด :: 21 มีนาคม 2482
คุณวุฒิ :: วิทยาศาสตรบัณฑิต โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า
Master of Arts Political Science Wayne State University, Detroit, Michigan
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ รัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
การอบรมและสัมมนา :: การเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยสำหรับนักบริหารระดับสูง (ปปร.)
การป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.)
โรงเรียนเสนาธิการทหารบก
สถานที่ติดต่อ :: 247   ถนน ถ.ลาดพร้าว   ซอย ซ.ลาดพร้าว 122   แขวง/ตำบล แขวงพลับพลา   เขต/อำเภอ เขตวังทองหลาง   จังหวัด กรุงเทพมหานคร   รหัสไปรษณีย์ 10310
อาชีพ :: ข้าราชการบำนาญ/สมาชิกวุฒิสภาสรรหาภาครัฐ
ประสบการณ์ :: สมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. 2522-24
เจ้ากรมข่าวทหาร
ผู้บัญชาการศูนย์รักษาความปลอดภัย
ผู้บัญชาการสถาบันวิชาการป้องกันประเทศ
ผู้อำนวยการองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก
ปลัดกระทรวงกลาโหม
ผู้ตรวจการแผ่นดินของรัฐสภา พ.ศ. 2546 - 2550
ประธานผู้ตรวจการแผ่นดิน พ.ศ. 2550 - 2553
ประธานวุฒิสภา พ.ศ. 2554 - 2555
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ :: มหาปรมาภรณ์ช้างเผือก ( ม.ป.ช. )
มหาวชิรมงกุฎ ( ม.ว.ม. )
ตติยจุลจอมเกล้าวิเศษ ( ต.จ.ว. )

เหรียญรัตนาภรณ์ รัชกาลที่ 9
สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ถนนอู่ทองใน เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 โทร 0 2244 1500
เลขที่ 499 อาคารสุขประพฤติ ถนนประชาชื่น เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ 10800 | ศูนย์บริการ (Call Center) โทร. 022441777-8 โทรสาร. 022441779
© 2007 Senate Thailand. Allright reserved.