บล็อกสมาชิกวุฒิสภา
Members of the Senate blog
ชื่อผู้ใช้งาน รหัสผ่าน

ลืมรหัสผ่านคลิ้กที่นี่
  หน้าหลัก เว็บไซต์วุฒิสภา สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา สมาชิกวุฒิสภา รัฐสภา
search
พลเรือเอก ทวีวุฒิ พงศ์พิพัฒน์ พลเรือเอก ทวีวุฒิ พงศ์พิพัฒน์ (ปัจจุบัน)  
หน้าหลัก ประวัติและผลงาน บทความ Photo Gallery ติดต่อ

เชื่อมโยงข้อมูลประวัติและผลงาน

ข้อมูลประวัติ

รายการเนื้อหา

folder วิดีโอมัลติมีเดีย
folder บทความน่ารู้เกี่ยวกับวุฒิสภาไทย
folder ดาวน์โหลดเอกสารการประชุม
folder ผลงานของคณะกรรมาธิการ
folder ความรู้เกี่ยวกับการเมืองไทย


เชื่อมโยงเว็บไซต์


webmail SENATOR 053
จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม 4,380 ครั้ง
นับตั้งแต่ 13 สิงหาคม 2557

ข้อมูลประวัติของสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ

Share

ประวัติ

วัน เดือน ปีเกิด :: 27 สิงหาคม 2498
คุณวุฒิ :: โรงเรียนเตรียมทหาร
วิทยาศาสตรบัณฑิต โรงเรียนนายเรือ
รัฐศาสตรมหาบัณฑิต บริหารรัฐกิจ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
การอบรมและสัมมนา :: การป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.)
Transnational Security Cooperation (TSC) Course
อาชีพ :: รับราชการทหาร
ประสบการณ์ :: ผู้บังคับการเรือหลวงคีรีรัฐ พ.ศ. 2532
ผู้บัญชาการกองเรือฟริเกตที่ 2 พ.ศ. 2546
ผู้อำนวยการการท่าเรือสัตหีบ
เจ้ากรมการสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศทหารเรือ พ.ศ. 2552
ผู้ช่วยเสนาธิการทหารเรือฝ่ายยุทธการ พ.ศ. 2553
รองเสนาธิการทหารเรือ พ.ศ. 2554
ที่ปรึกษาพิเศษ กองทัพเรือ
เสนาธิการทหารเรือ พ.ศ. 2556
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ :: มหาปรมาภรณ์ช้างเผือก ( ม.ป.ช. )
มหาวชิรมงกุฎ ( ม.ว.ม. )

สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ถนนอู่ทองใน เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 โทร 0 2244 1500
เลขที่ 499 อาคารสุขประพฤติ ถนนประชาชื่น เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ 10800 | ศูนย์บริการ (Call Center) โทร. 022441777-8 โทรสาร. 022441779
© 2007 Senate Thailand. Allright reserved.