บล็อกสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
Members of the National Legislative Assembly blog
ชื่อผู้ใช้งาน รหัสผ่าน

ลืมรหัสผ่านคลิ้กที่นี่
  หน้าหลัก เว็บไซต์สภานิติบัญญัติแห่งชาติ สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ รัฐสภา
search
รองศาสตราจารย์ทวีศักดิ์ สูทกวาทิน รองศาสตราจารย์ทวีศักดิ์ สูทกวาทิน (ปัจจุบัน)  
หน้าหลัก ประวัติและผลงาน บทความ Photo Gallery ติดต่อ

เชื่อมโยงข้อมูลประวัติและผลงาน

ข้อมูลประวัติ

รายการเนื้อหา

folder วิดีโอมัลติมีเดีย
folder บทความน่ารู้เกี่ยวกับวุฒิสภาไทย
folder ดาวน์โหลดเอกสารการประชุม
folder ผลงานของคณะกรรมาธิการ
folder ความรู้เกี่ยวกับการเมืองไทย

Photo Galleryเชื่อมโยงเว็บไซต์


webmail SENATOR 054
จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม 4,501 ครั้ง
นับตั้งแต่ 13 สิงหาคม 2557

ข้อมูลประวัติของสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ

Share

ประวัติ

วัน เดือน ปีเกิด :: 27 กุมภาพันธ์ 2498
คุณวุฒิ :: วิทยาศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 2) วิทยาศาสตร์การแพทย์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 2) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
พัฒนบริหารศาสตรมหาบัณฑิตทางรัฐประศาสตรศาสตร์ (เกียรตินิยมดีมาก) นโยบายสาธารณะและการบริหารโครงการ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
การอบรมและสัมมนา :: การป้องกันราชอาณาจักร
นักบริหารอุดมศึกษาระดับสูง
สถานที่ติดต่อ :: 243/40 หมู่บ้านชวนชื่นพาร์ควิลล์   ถนน ถ.กาญจนาภิเษก 15   ซอย ซ.4/6   แขวง/ตำบล แขวงศาลาธรรมสพน์   เขต/อำเภอ เขตทวีวัฒนา   จังหวัด กรุงเทพมหานคร   รหัสไปรษณีย์ 10170
อาชีพ :: อาจารย์ในมหาวิทยาลัยของรัฐ
ประสบการณ์ :: ประธานที่ประชุมประธานสภาคณาจารย์แห่งประเทศไทย (ปอมท.) พ.ศ. 2554
รองอธิการบดีฝ่ายวางแผน สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ พ.ศ. 2550-2551
รองประธานสภาพัฒนาการเมือง สถาบันพระปกเกล้าฯ พ.ศ. 2551
รองคณบดี คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
สมาชิกสมัชชาแห่งชาติ พ.ศ. 2549
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ :: มหาวชิรมงกุฎ ( ม.ว.ม. )
ประถมาภรณ์ช้างเผือก ( ป.ช. )

สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ถนนอู่ทองใน เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 โทร 0 2244 1500
เลขที่ 499 อาคารสุขประพฤติ ถนนประชาชื่น เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ 10800 | ศูนย์บริการ (Call Center) โทร. 022441777-8 โทรสาร. 022441779
© 2007 Senate Thailand. Allright reserved.