บล็อกสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
Members of the National Legislative Assembly blog
ชื่อผู้ใช้งาน รหัสผ่าน

ลืมรหัสผ่านคลิ้กที่นี่
  หน้าหลัก เว็บไซต์สภานิติบัญญัติแห่งชาติ สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ รัฐสภา
search
พลเอก ธารไชยยันต์ ศรีสุวรรณ พลเอก ธารไชยยันต์ ศรีสุวรรณ (ปัจจุบัน)  
หน้าหลัก ประวัติและผลงาน บทความ Photo Gallery ติดต่อ

เชื่อมโยงข้อมูลประวัติและผลงาน

ข้อมูลประวัติ

รายการเนื้อหา

folder วิดีโอมัลติมีเดีย
folder บทความน่ารู้เกี่ยวกับวุฒิสภาไทย
folder ดาวน์โหลดเอกสารการประชุม
folder ผลงานของคณะกรรมาธิการ
folder ความรู้เกี่ยวกับการเมืองไทย


เชื่อมโยงเว็บไซต์


webmail SENATOR 059
จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม 5,648 ครั้ง
นับตั้งแต่ 13 สิงหาคม 2557

ข้อมูลประวัติของสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ

Share

ประวัติ

วัน เดือน ปีเกิด :: 5 สิงหาคม 2501
คุณวุฒิ :: วิทยาศาสตรบัณฑิต โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า
ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต รัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
การอบรมและสัมมนา :: หลักประจำ ชุดที่ 64
เสนาธิการทหารบก
การป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐร่วมเอกชน (ปรอ.)
สถานที่ติดต่อ :: 486   ถนน ถ.เทศบาลนิมิตรเหนือ   ซอย ซ.20   แขวง/ตำบล แขวงลาดยาว   เขต/อำเภอ เขตจตุจักร   จังหวัด กรุงเทพมหานคร   รหัสไปรษณีย์ 10900
อาชีพ :: รับราชการทหาร
ประสบการณ์ :: อาจารย์โรงเรียนเสนาธิการทหารบก และฝ่ายเสนาธิการสถาบันวิชาการทหารบกชั้นสูง
ผู้บังคับกองพันทหารม้าที่ 1 รักษาพระองค์
ตุลาการศาลทหารกรุงเทพ
คณะกรรมการเพื่อวิเคราะห์คำพิพากษาและแนวทางการดำเนินการของศาลยุติธรรมระหว่างประเทศ คดีปราสาทเขาพระวิหาร
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการนโยบายการจัดการปัญหาแรงงานต่างด้าวและการค้ามนุษย์
เจ้ากรมยุทธการทหาร พ.ศ. 2555 - ปัจจุบัน
หัวหน้านายทหารฝ่ายเสนาธิการประจำผู้บัญชาการทหารสูงสุด สังกัด กองบัญชาการกองทัพไทย
รองเสนาธิการทหาร สังกัดกองบัญชาการกองทัพไทย พ.ศ. 2559
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ :: มหาปรมาภรณ์ช้างเผือก ( ม.ป.ช. )
มหาวชิรมงกุฎ ( ม.ว.ม. )

เหรียญพิทักษ์เสรีชน
สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ถนนอู่ทองใน เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 โทร 0 2244 1500
เลขที่ 499 อาคารสุขประพฤติ ถนนประชาชื่น เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ 10800 | ศูนย์บริการ (Call Center) โทร. 022441777-8 โทรสาร. 022441779
© 2007 Senate Thailand. Allright reserved.