บล็อกสมาชิกวุฒิสภา
Members of the Senate blog
ชื่อผู้ใช้งาน รหัสผ่าน

ลืมรหัสผ่านคลิ้กที่นี่
  หน้าหลัก เว็บไซต์วุฒิสภา สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา สมาชิกวุฒิสภา รัฐสภา
search
นายศรีศักดิ์ ว่องส่งสาร นายศรีศักดิ์ ว่องส่งสาร (ปัจจุบัน)  
หน้าหลัก ประวัติและผลงาน บทความ Photo Gallery ติดต่อ

เชื่อมโยงข้อมูลประวัติและผลงาน

ข้อมูลประวัติ

รายการเนื้อหา

folder วิดีโอมัลติมีเดีย
folder บทความน่ารู้เกี่ยวกับวุฒิสภาไทย
folder ดาวน์โหลดเอกสารการประชุม
folder ผลงานของคณะกรรมาธิการ
folder ความรู้เกี่ยวกับการเมืองไทย

Photo Galleryเชื่อมโยงเว็บไซต์


webmail SENATOR 134
จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม 13,124 ครั้ง
นับตั้งแต่ 19 สิงหาคม 2557

ข้อมูลประวัติของสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ

Share

ประวัติ

วัน เดือน ปีเกิด :: 5 กันยายน 2489
คุณวุฒิ :: วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต วิศวกรรมไฟฟ้า FEATI University
การอบรมและสัมมนา :: Director Certification Program (DCP)
การกำกับดูแลกิจการสำหรับกรรมการฯ
Audit Committee Program
คุณธรรม และสมรรถภาพข้าราชการ
สถานที่ติดต่อ :: 94/2 หมู่ 5   ถนน ติวานนท์   ซอย ติวานนท์-ปากเกร็ด 7   แขวง/ตำบล ปากเกร็ด   เขต/อำเภอ ปากเกร็ด   จังหวัด นนทบุรี   รหัสไปรษณีย์ 11120
อาชีพ :: พนักงานรัฐวิสาหกิจ
ประสบการณ์ :: อนุกรรมาธิการศึกษามาตรการส่งเสริมความเข้าใจเกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริย์ พ.ศ. 2556 -2557
ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ คณะกรรมการบริหารกิจการโทรทัศน์ กองทัพบก พ.ศ. 2557
กรรมการบริษัทวิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด พ.ศ. 2552 - 2554
รองผู้อำนวยการใหญ่ (บริหาร) บริษัทวิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด พ.ศ. 2548 - 2549
ที่ปรึกษาคณะกรรมาธิการคมนาคม สภาผู้แทนราษฏร พ.ศ. 2549 - 2550
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ :: ประถมาภรณ์มงกุฎไทย ( ป.ม. )
ทวีติยาภรณ์ช้างเผือก ( ท.ช. )

สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ถนนอู่ทองใน เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 โทร 0 2244 1500
เลขที่ 499 อาคารสุขประพฤติ ถนนประชาชื่น เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ 10800 | ศูนย์บริการ (Call Center) โทร. 022441777-8 โทรสาร. 022441779
© 2007 Senate Thailand. Allright reserved.