บล็อกสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
Members of the National Legislative Assembly blog
ชื่อผู้ใช้งาน รหัสผ่าน

ลืมรหัสผ่านคลิ้กที่นี่
  หน้าหลัก เว็บไซต์สภานิติบัญญัติแห่งชาติ สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ รัฐสภา
search
พลเอก ทรงกิตติ จักกาบาตร์ พลเอก ทรงกิตติ จักกาบาตร์ (ปัจจุบัน)  
หน้าหลัก ประวัติและผลงาน บทความ Photo Gallery ติดต่อ

เชื่อมโยงข้อมูลประวัติและผลงาน

ข้อมูลประวัติ

รายการเนื้อหา

folder วิดีโอมัลติมีเดีย
folder บทความน่ารู้เกี่ยวกับวุฒิสภาไทย
folder ดาวน์โหลดเอกสารการประชุม
folder ผลงานของคณะกรรมาธิการ
folder ความรู้เกี่ยวกับการเมืองไทย


เชื่อมโยงเว็บไซต์


webmail SENATOR 049
จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม 3,050 ครั้ง
นับตั้งแต่ 13 สิงหาคม 2557

ข้อมูลประวัติของสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ

Share

ประวัติ

วัน เดือน ปีเกิด :: 22 ธันวาคม 2493
คุณวุฒิ :: โรงเรียนเตรียมทหาร รุ่นที่ 10
วิทยาศาสตรบัณฑิต (ทบ.) โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า รุ่นที่ 21
การอบรมและสัมมนา :: หลักประจำ ชุดที่ 62
โรงเรียนเสนาธิการทหารบกอังกฤษ
การป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐร่วมเอกชน
เตรียมการสำหรับผู้บังคับหน่วยทหาร
สถานที่ติดต่อ :: 39/487 หมู่ 3 หมู่บ้านนิชดาธานี   ถนน ถ.สามัคคี   ซอย   แขวง/ตำบล ต.บางตลาด   เขต/อำเภอ ปากเกร็ด   จังหวัด นนทบุรี   รหัสไปรษณีย์ 11120
อาชีพ :: ที่ปรึกษาบริษัทเอกชน
ประสบการณ์ :: ผู้บัญชาการกองกำลังเฉพาะกิจร่วม 972 ไทย/ติมอร์ตะวันออก พ.ศ. 2542-2543
รองผู้บัญชาการกองกำลังนานาชาติในติมอร์ตะวันออก
แม่ทัพภาคที่ 4 พ.ศ. 2546
ผู้บัญชาการโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า พ.ศ. 2546
รองเสนาธิการทหาร พ.ศ. 2548
เสนาธิการทหาร พ.ศ. 2549
ผู้บัญชาการทหารสูงสุด พ.ศ. 2551
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ :: มหาปรมาภรณ์ช้างเผือก ( ม.ป.ช. )
มหาวชิรมงกุฎ ( ม.ว.ม. )

เหรียญพิทักษ์เสรีชน
เหรียญราชการชายแดน
สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ถนนอู่ทองใน เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 โทร 0 2244 1500
เลขที่ 499 อาคารสุขประพฤติ ถนนประชาชื่น เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ 10800 | ศูนย์บริการ (Call Center) โทร. 022441777-8 โทรสาร. 022441779
© 2007 Senate Thailand. Allright reserved.