บล็อกสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
Members of the National Legislative Assembly blog
ชื่อผู้ใช้งาน รหัสผ่าน

ลืมรหัสผ่านคลิ้กที่นี่
  หน้าหลัก เว็บไซต์สภานิติบัญญัติแห่งชาติ สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ รัฐสภา
search
นายสีมา สีมานันท์ นายสีมา สีมานันท์ (ปัจจุบัน)  
หน้าหลัก ประวัติและผลงาน บทความ Photo Gallery ติดต่อ

เชื่อมโยงข้อมูลประวัติและผลงาน

ข้อมูลประวัติ

รายการเนื้อหา

folder วิดีโอมัลติมีเดีย
folder บทความน่ารู้เกี่ยวกับวุฒิสภาไทย
folder ดาวน์โหลดเอกสารการประชุม
folder ผลงานของคณะกรรมาธิการ
folder ความรู้เกี่ยวกับการเมืองไทย


เชื่อมโยงเว็บไซต์


webmail SENATOR 164
จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม 3,413 ครั้ง
นับตั้งแต่ 19 สิงหาคม 2557

ข้อมูลประวัติของสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ

Share

ประวัติ

วัน เดือน ปีเกิด :: 23 ธันวาคม 2487
คุณวุฒิ :: รัฐศาสตรบัณฑิต การต่างประเทศและการทูต จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
Master of Science การปกครอง Utah State University ,Utah
การอบรมและสัมมนา :: วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.)
สถาบันวิชาการตลาดลงทุน (วตท.)
ประกาศนียบัตรกฎหมายมหาชน
นักบริหารระดับสูง : ผู้นำที่มีวิสัยทัศน์และคุณธรรม (นบส.)
สถานที่ติดต่อ :: 170   ถนน พระราม 5   ซอย ซ.สุจริต 2 (ซ.ราชวิถี 32)   แขวง/ตำบล สวนจิตรลดา   เขต/อำเภอ เขตดุสิต   จังหวัด กรุงเทพมหานคร   รหัสไปรษณีย์ 10300
อาชีพ :: ข้าราชการบำนาญ
ประสบการณ์ :: กรรมการกฤษฎีกา (คณะที่ 2 ด้านการบริหารราชการแผ่นดิน)
กรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) ผู้ทรงคุณวุฒิ พ.ศ. 2549-ปัจจุบัน
กรรมการข้าราชการรัฐสภา (ก.ร.) ผู้ทรงคุณวุฒิ พ.ศ. 2553-ปัจจุบัน
กรรมการสภามหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต
รองประธานกรรมการมูลนิธิประเทศไทยใสสะอาด
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผล (คตป.) กระทรวงแรงงาน พ.ศ. 2556-ปัจจุบัน
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ :: มหาปรมาภรณ์ช้างเผือก ( ม.ป.ช. )
มหาวชิรมงกุฎ ( ม.ว.ม. )

สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ถนนอู่ทองใน เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 โทร 0 2244 1500
เลขที่ 499 อาคารสุขประพฤติ ถนนประชาชื่น เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ 10800 | ศูนย์บริการ (Call Center) โทร. 022441777-8 โทรสาร. 022441779
© 2007 Senate Thailand. Allright reserved.