บล็อกสมาชิกวุฒิสภา
Members of the Senate blog
ชื่อผู้ใช้งาน รหัสผ่าน

ลืมรหัสผ่านคลิ้กที่นี่
  หน้าหลัก เว็บไซต์วุฒิสภา สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา สมาชิกวุฒิสภา รัฐสภา
search
พลเอก สสิน ทองภักดี พลเอก สสิน ทองภักดี (ปัจจุบัน)  
หน้าหลัก ประวัติและผลงาน บทความ Photo Gallery ติดต่อ

เชื่อมโยงข้อมูลประวัติและผลงาน

ข้อมูลประวัติ

รายการเนื้อหา

folder วิดีโอมัลติมีเดีย
folder บทความน่ารู้เกี่ยวกับวุฒิสภาไทย
folder ดาวน์โหลดเอกสารการประชุม
folder ผลงานของคณะกรรมาธิการ
folder ความรู้เกี่ยวกับการเมืองไทย


เชื่อมโยงเว็บไซต์


webmail SENATOR 206
จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม 38 ครั้ง
นับตั้งแต่ 7 กุมภาพันธ์ 2560

ข้อมูลประวัติของสมาชิกวุฒิสภา

ประวัติ

วัน เดือน ปีเกิด :: 14 กุมภาพันธ์ 2501
คุณวุฒิ :: วิทยาศาสตรบัณฑิต วิศวกรรมโยธา โรงเรียนนายร้อยพระจุลจออมเกล้า
ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต รัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
การอบรมและสัมมนา :: หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐร่วมเอกชน รุ่น 24
การป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐร่วมเอกชน (ปรอ.) รุ่น 24 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ
อาชีพ :: ข้าราชการการเมือง
ประสบการณ์ :: สมาชิกสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ปี 2558
เสนาธิการทหารบก ปี 2559
สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ปี 2560-2562
รองผู้บัญชาการทหารบก ปี 2560
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ :: เหรียญราชการชายแดน ( ช.ด.)
ประถมาภรณ์ช้างเผือก ( ป.ช.)
ประถมาภรณ์มงกุฎไทย ( ป.ม.)
เหรียญพิทักษ์เสรีชน ชั้นที่ 2 ประเภทที่ 2 ( ส.ช.)

สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา เลขที่ 499 อาคารสุขประพฤติ ถนนประชาชื่น เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ 10800
ศูนย์บริการ (Call Center) โทร. 028315888-9 โทรสาร. 028315889
© 2007 Senate Thailand. Allright reserved.