บล็อกสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
Members of the National Legislative Assembly blog
ชื่อผู้ใช้งาน รหัสผ่าน

ลืมรหัสผ่านคลิ้กที่นี่
  หน้าหลัก เว็บไซต์สภานิติบัญญัติแห่งชาติ สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ รัฐสภา
search
ศาสตราจารย์สนิท อักษรแก้ว ศาสตราจารย์สนิท อักษรแก้ว (ปัจจุบัน)  
หน้าหลัก ประวัติและผลงาน บทความ Photo Gallery ติดต่อ

เชื่อมโยงข้อมูลประวัติและผลงาน

ข้อมูลประวัติ

รายการเนื้อหา

folder วิดีโอมัลติมีเดีย
folder บทความน่ารู้เกี่ยวกับวุฒิสภาไทย
folder ดาวน์โหลดเอกสารการประชุม
folder ผลงานของคณะกรรมาธิการ
folder ความรู้เกี่ยวกับการเมืองไทย


เชื่อมโยงเว็บไซต์


webmail SENATOR 147
จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม 2,650 ครั้ง
นับตั้งแต่ 19 สิงหาคม 2557

ข้อมูลประวัติของสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ

Share

ประวัติ

วัน เดือน ปีเกิด :: 9 กุมภาพันธ์ 2484
คุณวุฒิ :: วนศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
วิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต นิเวศวิทยาทางพืช (Plant Ecology) Michigan State University
วิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
การอบรมและสัมมนา ::
สถานที่ติดต่อ :: 3/509 หมู่บ้านเมืองทองนิเวศ 1   ถนน แจ้งวัฒนะ 14   ซอย ริมพะเยา 4   แขวง/ตำบล ทุ่งสองห้อง   เขต/อำเภอ เขตหลักสี่   จังหวัด กรุงเทพมหานคร   รหัสไปรษณีย์ 10210
อาชีพ :: ข้าราชการบำนาญ
ประสบการณ์ :: ศาสตราจารย์ คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
อาจารย์พิเศษหลายมหาวิทยาลัย
กรรมการสภามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
กรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ราชบัณฑิต สำนักวิทยาศาสตร์
กรรมการสภาวิจัยแห่งชาติ
กรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ
กรรมการบริหารสำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ :: มหาปรมาภรณ์ช้างเผือก ( ม.ป.ช. )
มหาวชิรมงกุฎ ( ม.ว.ม. )

สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ถนนอู่ทองใน เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 โทร 0 2244 1500
เลขที่ 499 อาคารสุขประพฤติ ถนนประชาชื่น เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ 10800 | ศูนย์บริการ (Call Center) โทร. 022441777-8 โทรสาร. 022441779
© 2007 Senate Thailand. Allright reserved.