บล็อกสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
Members of the National Legislative Assembly blog
ชื่อผู้ใช้งาน รหัสผ่าน

ลืมรหัสผ่านคลิ้กที่นี่
  หน้าหลัก เว็บไซต์สภานิติบัญญัติแห่งชาติ สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ รัฐสภา
search
นายศักดิ์ทิพย์ ไกรฤกษ์ นายศักดิ์ทิพย์ ไกรฤกษ์ (ปัจจุบัน)  
หน้าหลัก ประวัติและผลงาน บทความ Photo Gallery ติดต่อ

เชื่อมโยงข้อมูลประวัติและผลงาน

ข้อมูลประวัติ

รายการเนื้อหา

folder วิดีโอมัลติมีเดีย
folder บทความน่ารู้เกี่ยวกับวุฒิสภาไทย
folder ดาวน์โหลดเอกสารการประชุม
folder ผลงานของคณะกรรมาธิการ
folder ความรู้เกี่ยวกับการเมืองไทย


เชื่อมโยงเว็บไซต์


webmail SENATOR 136
จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม 3,386 ครั้ง
นับตั้งแต่ 19 สิงหาคม 2557

ข้อมูลประวัติของสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ

Share

ประวัติ

วัน เดือน ปีเกิด :: 5 กันยายน 2490
คุณวุฒิ :: รัฐศาสตรบัณฑิต รัฐศาสตร์ Boston University
รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี
รัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี
ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ การปกครอง Soka University ,Tokyo
การอบรมและสัมมนา :: การป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐร่วมเอกชน (ปรอ.)
สถานที่ติดต่อ :: 157   ถนน ราชวิถี   ซอย   แขวง/ตำบล วชิรพยาบาล   เขต/อำเภอ เขตดุสิต   จังหวัด กรุงเทพมหานคร   รหัสไปรษณีย์ 10300
อาชีพ :: ข้าราชการบำนาญ/อดีตปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
ประสบการณ์ :: เอกอัครราชทูตไทยประจำกรุงพนมเปญ
เอกอัครราชทูตไทยประจำกรุงโตเกียว
เอกอัครราชทูตไทยประจำกรุงวอชิงตัน
อธิบดีกรมต่างๆในกระทรวงการต่างประเทศ
ปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ :: มหาปรมาภรณ์ช้างเผือก ( ม.ป.ช. )
มหาวชิรมงกุฎ ( ม.ว.ม. )
ทุติยจุลจอมเกล้า ( ท.จ. )

เหรียญรัตนาภรณ์
สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ถนนอู่ทองใน เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 โทร 0 2244 1500
เลขที่ 499 อาคารสุขประพฤติ ถนนประชาชื่น เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ 10800 | ศูนย์บริการ (Call Center) โทร. 022441777-8 โทรสาร. 022441779
© 2007 Senate Thailand. Allright reserved.