บล็อกสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
Members of the National Legislative Assembly blog
ชื่อผู้ใช้งาน รหัสผ่าน

ลืมรหัสผ่านคลิ้กที่นี่
  หน้าหลัก เว็บไซต์สภานิติบัญญัติแห่งชาติ สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ รัฐสภา
search
นายพีระศักดิ์  พอจิต นายพีระศักดิ์ พอจิต อุตรดิตถ์ (ปัจจุบัน)  
หน้าหลัก ประวัติและผลงาน บทความ Photo Gallery ติดต่อ

เชื่อมโยงข้อมูลประวัติและผลงาน

ข้อมูลประวัติ

รายการเนื้อหา

folder วิดีโอมัลติมีเดีย
folder บทความน่ารู้เกี่ยวกับวุฒิสภาไทย
folder ดาวน์โหลดเอกสารการประชุม
folder ผลงานของคณะกรรมาธิการ
folder ความรู้เกี่ยวกับการเมืองไทย

Photo Galleryเชื่อมโยงเว็บไซต์


webmail SENATOR 096
จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม 11,957 ครั้ง
นับตั้งแต่ 15 สิงหาคม 2557

ข้อมูลประวัติของสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ

Share

ประวัติ

วัน เดือน ปีเกิด :: 5 พฤษภาคม 2503
คุณวุฒิ :: นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง
เนติบัณฑิตไทย สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา
ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง
การอบรมและสัมมนา :: นักบริหารยุติธรรม (อัยการจังหวัด)
การเสริมสร้างสังคมสันติสุข
สถานที่ติดต่อ :: 279 หมู่ 10   ถนน ศิลาอาสน์   ซอย   แขวง/ตำบล ท่าเสา   เขต/อำเภอ เมืองอุตรดิตถ์   จังหวัด อุตรดิตถ์   รหัสไปรษณีย์ 53000
อาชีพ :: อัยการพิเศษประจำกรม สำนักงานอัยการจังหวัดอุตรดิตถ์/สมาชิกวุฒิสภาจังหวัดอุตรดิตถ์ ปี 2557
ประสบการณ์ :: อัยการพิเศษประจำกรม สำนักงานอัยการ จังหวัดอุตรดิตถ์ พ.ศ. 2549
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ พ.ศ. 2551-2555
สมาชิกวุฒิสภาจังหวัดอุตรดิตถ์ พ.ศ. 2549
นายกสมาคมกีฬาจังหวัดอุตรดิตถ์
คณะกรรมการสภาผู้ทรงคุณวุฒิมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ พ.ศ. 2548
สมาชิกวุฒิสภาจังหวัดอุตรดิตถ์ พ.ศ. 2557
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ :: มหาปรมาภรณ์ช้างเผือก ( ม.ป.ช. )
มหาวชิรมงกุฎ ( ม.ว.ม. )

สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ถนนอู่ทองใน เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 โทร 0 2244 1500
เลขที่ 499 อาคารสุขประพฤติ ถนนประชาชื่น เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ 10800 | ศูนย์บริการ (Call Center) โทร. 022441777-8 โทรสาร. 022441779
© 2007 Senate Thailand. Allright reserved.