บล็อกสมาชิกวุฒิสภา
Members of the Senate blog
ชื่อผู้ใช้งาน รหัสผ่าน

ลืมรหัสผ่านคลิ้กที่นี่
  หน้าหลัก เว็บไซต์วุฒิสภา สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา สมาชิกวุฒิสภา รัฐสภา
search
พลเอก อู้ด เบื้องบน พลเอก อู้ด เบื้องบน (ปัจจุบัน)  
หน้าหลัก ประวัติและผลงาน บทความ Photo Gallery ติดต่อ

เชื่อมโยงข้อมูลประวัติและผลงาน

ข้อมูลประวัติ

รายการเนื้อหา

folder วิดีโอมัลติมีเดีย
folder บทความน่ารู้เกี่ยวกับวุฒิสภาไทย
folder ผลงานของคณะกรรมาธิการ
folder ความรู้เกี่ยวกับการเมืองไทย


เชื่อมโยงเว็บไซต์


webmail SENATOR 249
จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม 578 ครั้ง
นับตั้งแต่ 20 สิงหาคม 2557

ข้อมูลประวัติของสมาชิกวุฒิสภา

ประวัติ

วัน เดือน ปีเกิด :: 4 มีนาคม 2488
คุณวุฒิ :: วิทยาศาสตรบัณฑิต โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า
Master of Science Public Administration Shippensburg University of Pennsylvania
การอบรมและสัมมนา :: หลักประจำ ชุดที่ 59 รุ่น โรงเรียนเสนาธิการทหารบก
วิทยาลัยการทัพบก รุ่น วิทยาลัยการทัพบก Carlisle Barracks
อาชีพ :: ข้าราชการบำนาญ / สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
ประสบการณ์ :: สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ปี 2549
ผู้ช่วยเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ปี 2521
ปลัดกระทรวงกลาโหม ปี 2546
สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ปี 2557-2562
ผู้อำนวยการองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก ในพระบรมราชูปถัมภ์ ปี 2541
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ :: เหรียญชัยสมรภูมิประดับเปลวระเบิดราชการสงครามประเทศเวียดนาม ( )
เหรียญราชการชายแดน ( ช.ด.)
มหาปรมาภรณ์ช้างเผือก ( ม.ป.ช.)
มหาวชิรมงกุฎ ( ม.ว.ม.)
เหรียญพิทักษ์เสรีชน ชั้นที่ 2 ประเภทที่ 2 ( ส.ช.)
ตติยจุลจอมเกล้าวิเศษ ( ต.จ.ว.)

เหรียญชัยสมรภูมิ
เหรียญพิทักษ์เสรีชน ชั้นที่ 2
เหรียญราชการชายแดน
สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา เลขที่ 499 อาคารสุขประพฤติ ถนนประชาชื่น เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ 10800
ศูนย์บริการ (Call Center) โทร. 028315888-9 โทรสาร. 028315889
© 2007 Senate Thailand. Allright reserved.