บล็อกสมาชิกวุฒิสภา
Members of the Senate blog
ชื่อผู้ใช้งาน รหัสผ่าน

ลืมรหัสผ่านคลิ้กที่นี่
  หน้าหลัก เว็บไซต์วุฒิสภา สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา สมาชิกวุฒิสภา รัฐสภา
search
พลอากาศเอก อาคม  กาญจนหิรัญ พลอากาศเอก อาคม กาญจนหิรัญ (ปัจจุบัน)  
หน้าหลัก ประวัติและผลงาน บทความ Photo Gallery ติดต่อ

เชื่อมโยงข้อมูลประวัติและผลงาน

ข้อมูลประวัติ

รายการเนื้อหา

folder วิดีโอมัลติมีเดีย
folder บทความน่ารู้เกี่ยวกับวุฒิสภาไทย
folder ดาวน์โหลดเอกสารการประชุม
folder ผลงานของคณะกรรมาธิการ
folder ความรู้เกี่ยวกับการเมืองไทย


เชื่อมโยงเว็บไซต์


webmail SENATOR 190
จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม 4,372 ครั้ง
นับตั้งแต่ 20 สิงหาคม 2557

ข้อมูลประวัติของสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ

Share

ประวัติ

วัน เดือน ปีเกิด :: 16 พฤศจิกายน 2490
คุณวุฒิ :: วิทยาศาสตรบัณฑิต วิศวกรรมอากาศยานและการบิน โรงเรียนนายเรืออากาศ
ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต รัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
การอบรมและสัมมนา :: หลักสูตรเสนาธิการทหาร สาขาการทหาร
หลักสูตรวิทยาลัยการทัพอากาศ สาขาการทหาร-การบริหาร
ปริญญาบัตรการป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐร่วมเอกชน (วปรอ.)
อาชีพ :: ข้าราชการบำนาญ
ประสบการณ์ :: ผู้บังคับการกองบินที่1 กองพลบินที่ 3
ผู้ช่วยทูตทหารอากาศไทย/ลอนดอน รักษาการผู้ช่วยทูตทหารไทย/ลอนดอน
ผู้บัญชาการโรงเรียนการบิน กองทัพอากาศ
เจ้ากรมกำลังพลทหาร
ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารอากาศ
สมาชิกวุฒิสภา สรรหาภาครัฐ พ.ศ. 2551 - 2554
ตุลาการทหารสูงสุด พ.ศ. 2550
รักษาการ ผู้ช่วยทหารอากาศไทย/โคเปนเฮเกน
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ :: มหาปรมาภรณ์ช้างเผือก ( ม.ป.ช. )
มหาวชิรมงกุฎ ( ม.ว.ม. )

เหรียญกล้าหาญ
เหรียญพิทักษ์เสรีชน ชั้นที่ 1
สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ถนนอู่ทองใน เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 โทร 0 2244 1500
เลขที่ 499 อาคารสุขประพฤติ ถนนประชาชื่น เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ 10800 | ศูนย์บริการ (Call Center) โทร. 022441777-8 โทรสาร. 022441779
© 2007 Senate Thailand. Allright reserved.