บล็อกสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
Members of the National Legislative Assembly blog
ชื่อผู้ใช้งาน รหัสผ่าน

ลืมรหัสผ่านคลิ้กที่นี่
  หน้าหลัก เว็บไซต์สภานิติบัญญัติแห่งชาติ สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ รัฐสภา
search
นายวัลลภ ตังคณานุรักษ์ นายวัลลภ ตังคณานุรักษ์ (ปัจจุบัน)  
หน้าหลัก ประวัติและผลงาน บทความ Photo Gallery ติดต่อ

เชื่อมโยงข้อมูลประวัติและผลงาน

ข้อมูลประวัติ

รายการเนื้อหา

folder วิดีโอมัลติมีเดีย
folder บทความน่ารู้เกี่ยวกับวุฒิสภาไทย
folder ดาวน์โหลดเอกสารการประชุม
folder ผลงานของคณะกรรมาธิการ
folder ความรู้เกี่ยวกับการเมืองไทย


เชื่อมโยงเว็บไซต์


webmail SENATOR 121
จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม 4,006 ครั้ง
นับตั้งแต่ 19 สิงหาคม 2557

ข้อมูลประวัติ

Share
วัน เดือน ปีเกิด :: 1 ตุลาคม 2498
คุณวุฒิ :: ครุศาสตรบัณฑิต พละศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์ พัฒนาสังคม สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
การอบรมและสัมมนา :: ป้องกันและปราบปราม ยาเสพติด (ปปส.)
ผู้บริหารกระบวนการยุติธรรม ระดับสูง (บ.ย.ส.)
ประกาศนียบัตรชั้นสูงการบริหารงานภาครัฐและกฎหมายมหาชน (ปรม.)
เสริมสร้างสังคมสันติสุข (สสสส.)
การพัฒนาการเมืองและการเลือกตั้งระดับสูง (พตส.)
นักบริหารการยุติธรรมทางปกครองระดับสูง (บยป.)
หลักนิติธรรมเพื่อประชาธิปไตย (นธป.)
สถานที่ติดต่อ :: 100/475   ถนน   ซอย แจ้งวัฒนะ 10   แขวง/ตำบล ทุ่งสองห้อง   เขต/อำเภอ เขตหลักสี่   จังหวัด กรุงเทพมหานคร   รหัสไปรษณีย์ 10210
อาชีพ :: นักสังคมสงเคราะห์
ประสบการณ์ :: ประธานคณะทำงานด้านเด็ก พ.ศ. 2538
ประธานเครือข่ายองค์กรเพื่อเด็กเร่ร่อน พ.ศ. 2539
สมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. 2539-2543
สมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. 2543-2549
ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2541
ปธ.กมธ.กิจการสตรี เยาวชนและผู้สูงอายุ วุฒิสภา พ.ศ. 2544-2549
สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ พ.ศ. 2549 - 2551
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ :: มหาปรมาภรณ์ช้างเผือก ( ม.ป.ช. )
มหาวชิรมงกุฎ ( ม.ว.ม. )


สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ถนนอู่ทองใน เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 โทร 0 2244 1500
เลขที่ 499 อาคารสุขประพฤติ ถนนประชาชื่น เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ 10800 | ศูนย์บริการ (Call Center) โทร. 022441777-8 โทรสาร. 022441779
© 2007 Senate Thailand. Allright reserved.