บล็อกสมาชิกวุฒิสภา
Members of the Senate blog
ชื่อผู้ใช้งาน รหัสผ่าน

ลืมรหัสผ่านคลิ้กที่นี่
  หน้าหลัก เว็บไซต์วุฒิสภา สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา สมาชิกวุฒิสภา รัฐสภา
search
รองศาสตราจารย์วุฒิชัย กปิลกาญจน์ รองศาสตราจารย์วุฒิชัย กปิลกาญจน์ (ปัจจุบัน)  
หน้าหลัก ประวัติและผลงาน บทความ Photo Gallery ติดต่อ

เชื่อมโยงข้อมูลประวัติและผลงาน

ข้อมูลประวัติ

รายการเนื้อหา

folder วิดีโอมัลติมีเดีย
folder บทความน่ารู้เกี่ยวกับวุฒิสภาไทย
folder ดาวน์โหลดเอกสารการประชุม
folder ผลงานของคณะกรรมาธิการ
folder ความรู้เกี่ยวกับการเมืองไทย


เชื่อมโยงเว็บไซต์


webmail SENATOR 132
จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม 3,677 ครั้ง
นับตั้งแต่ 19 สิงหาคม 2557

ข้อมูลประวัติ

Share
วัน เดือน ปีเกิด :: 16 กันยายน 2495
คุณวุฒิ :: วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต วิศวกรรมเครื่องกล มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
Master of Science Mechanical Engineer Fairleigh Dickinson University ,USA.
ปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ Mechanical and Dynamics of Machines Mendel University
การอบรมและสัมมนา :: เสนาธิการทหาร
การป้องกันราชอาณาจักร ภาครัฐร่วมเอกชน (ปรอ.)
สถานที่ติดต่อ :: 92   ถนน ลาดพร้าว   ซอย ลาดพร้าว 83   แขวง/ตำบล คลองเจ้าคุณสิงห์   เขต/อำเภอ เขตวังทองหลาง   จังหวัด กรุงเทพมหานคร   รหัสไปรษณีย์ 10310
อาชีพ :: ข้าราชการบำนาญ
ประสบการณ์ :: คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาตร์ (วาระที่ 1-3) พ.ศ. 2535 - 2545
รองอธิการบดีฝ่ายบริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาตร์ พ.ศ. 2545 - 2549
รักษาราชการแทนรองอธิการบดีฝ่ายบริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาตร์ พ.ศ. 2549 - 2550
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ :: มหาปรมาภรณ์ช้างเผือก ( ม.ป.ช. )
มหาวชิรมงกุฎ ( ม.ว.ม. )


สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ถนนอู่ทองใน เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 โทร 0 2244 1500
เลขที่ 499 อาคารสุขประพฤติ ถนนประชาชื่น เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ 10800 | ศูนย์บริการ (Call Center) โทร. 022441777-8 โทรสาร. 022441779
© 2007 Senate Thailand. Allright reserved.